Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Oförändrat resultat i ranking av företagsklimat 2022
Vacker vybild över Örnsköldsvik i kvällssolen, med hoppbacken till vänster och inre hamnen till höger

Örnsköldsvik på 285 plats i rankingen av företagsklimat 2022, får förbättrat resultat från förra året inom flera delområden.

Oförändrat resultat i ranking av företagsklimat 2022

Svenskt Näringslivs företagsklimatranking har kommit med ett resultat för 2022. Örnsköldsviks placering ligger oförändrad på 285 av 290 kommuner. Det pågår ett förbättringsarbete på bred front vilket även visas i undersökningen där flera områden gör förflyttningar i rätt riktning.

Sedan mer än 20 år tillbaka mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelse av företagsklimatet i den kommun som de är verksamma i. Rankingen baseras på det lokala företagsklimatet, som bygger på resultatet i enkätundersökningen som presenteras under våren, samt officiell statistik från Statistiska centralbyrån och UC AB. Under början av året skickades enkäten ut till företag i Örnsköldsvik. 213 företag valde att ge sin syn på det lokala företagsklimatet genom att svara på ett tjugotal frågor i enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 56 procent.

Områden som mäts i enkäten är: Kontakter, Attityder, Myndighetsutövning, Information och dialog, Förutsättningar samt Brottslighet mot företag. Örnsköldsvik landade åter igen på 285:e plats av Sveriges 290 kommuner. Trots placeringen får kommunen förbättrat resultat från förra året inom flera delområden, som Service och bemötande, Förståelse för verksamheten, Vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll samt Mobilnät och bredband.

— Företagsklimatet är en komplex fråga och vi jobbar ständigt med att förbättra och behålla en god nivå inom alla serviceområden. Vi har en kompassriktning där vi vill gå från kontroll till service med ett ökat kundfokus, ett arbete som tar tid. Glädjande är att vi ser signaler på att det arbete som görs internt börjar märkas, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

Några av de områden som de svarande företagen efterfrågar förbättringar inom är bland annat snabbare handläggning, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, mer byggbar mark för verksamheter och bättre dialog mellan kommunen och företagen samt förbättrad lokal infrastruktur.

Ett område som genomför märkbara förändringar just nu är bygglov. Från årsskiftet har byggenheten fått mer resurser i form av personal. Personalen ringer nu upp och går igenom vad som behöver kompletteras, vilket bland annat lett till färre dagar till komplett ansökan och som resulterat i kortad handläggningstid. Tid, inklusive kompletteringar, för 2022, ligger på 51 dagar (där målet är satt till 71 dagar). Bygglovsområdet visar även upp förbättrade resultat i SKR:s öppna jämförelseundersökning, där företag som har haft kontakt med kommunen senaste året har möjlighet att svara. Där klättrar Örnsköldsviks kommun stadigt uppåt och visar, hittills i år, åter igen ett mycket bra resultat över rikssnittet och där bygglov gjort den största förbättringen.

— Näringslivsrankingen till trots och allt arbete vi har framför oss så ser jag ändå positivt på framtiden. Det pågår ständiga förbättringar inom kommunens service mot våra företagare inom olika områden. Det pågår även en rad satsningar inom bland annat infrastruktur och hållbara transporter och vi har flera nya etableringar på gång där Biltema bland annat uttryckt att de vill bygga i Örnsköldsvik, säger Fredrik Holmgren.

Publicerad: