Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Tips inför vintern – elda på rätt sätt
en brasa som sprakar och fötter med vita tjocksockar som vilar i förgrunden

Det finns några saker att tänka på om du planerar att elda mer ved i vinter.

Tips inför vintern – elda på rätt sätt

I takt med att energipriserna ökar, ökar även användningen av eldstäder i hemmen. Cirka 30% av alla bostadsbränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Ska du elda med ved i vinter finns det några saker att tänka på.

Det är viktigt att du kontrollera med din sotare att det är okay att elda i din eldstad. Det kan vara aktuellt att göra en statusbesiktning eller brandskyddskontroll innan eldstaden tas i bruk. Planerar du att elda mer än vad du normalt brukar göra, kan det eventuellt behövas extra sotning, eftersom vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort vilket minskar risken för skorstensbrand.

Planerar du för att sätta in en ny eldstad? Beroende på hur ditt behov av uppvärmning ser ut ställs det olika krav på en eldstad. Ska den fungera som primär värmekälla och värma hela huset bör du satsa på en värmepanna. Ska den fungera som sekundär värmekälla och vara ett komplement till din primära värmekälla eller bara fungera för trivseleldning kan du satsa på en lokaleldstad, exempelvis en braskamin eller en kakelugn. Innan du installerar en ny värmekälla behöver du anmäla det till kommunen.

Tänk på följande om du ska elda för att hålla värmen i vinter:

  • Se till att veden är torr. Blöt ved ökar risken för skorstensbrand. Torr ved innebär att veden har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år innan du ska använda den. Under den tiden hinner fukthalten reduceras från 50 procent till runt 15–20 procent. Är du osäker på vilken fukthalt veden har kan du använda en fuktmätare.
    Använd den ved du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli för torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt under 10 procent brinner upp fort och ger mindre värme och dessutom blir utsläppen av föroreningar som sot och kolväten högre.
  • Se till att du har tillräckligt med ved eller pellets inför vintern. Är du osäker på om det kommer räcka – beställ mer redan nu.
  • Elda INTE: nubb från plankor/brädbitar, impregnerat trallvirke eller målat virke (kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten).
  • Sist men inte minst, se till att du har rekommenderad brandsäkerhetsutrustning hemma såsom brandvarnare, brandfilt och brandsläckare.

Mer info och tips om vedeldning hittar du på naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Öviks Sotningsdistrikt Länk till annan webbplats.

Information om brandsäkerhet i hemmet hittar du på MSB.se Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du ska installera eldstad och rökkanal

Publicerad: