Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kusthöjden – nya infartsvägen möjliggör för utveckling av hela området
En nyasfalterad väg med belysning och gångväg.

Nya infartsvägen till Kusthöjden, ett område som står inför utveckling och nya etableringar. Foto: Kent Olofsson, WSP.

Kusthöjden – nya infartsvägen möjliggör för utveckling av hela området

Projektet Kusthöjden färdigställande går in i slutspurt och imorgon fredag 16 september kommer trafiken att flytta tillbaka till den ordinarie infartsvägen. Projektet har banat väg för utveckling på området och det pågår just nu markarbeten för nya etableringar.

Projektet med att färdigställa området på Kusthöjden har gått enligt tidplan och både infartsvägen och gångbanan är nu asfalterade och har fått belysningsstolpar. Det återstår endast en del arbetsinsatser med maskiner på gångvägen ned från Kusthöjden till Resecentrum, samt en del detaljer och återställningsarbete som beräknas vara färdigt i oktober 2022.

— I och med att Kusthöjdens område nu är färdigställt med bland annat den nya fina belysta infartsvägen, gång- och cykelväg och dagvattenanläggning kan vi fortsätta vårt arbete med att utveckla området och det är redan nu många spännande projekt på gång, säger Anton Hägglund, markingenjör, Örnsköldsviks kommun.

På Kusthöjden pågår det just nu markarbeten för en ny etablering med företaget Nischer Properties som planerar att bygga 226 hyresrätter. Kommunen arbetar med ett planarbete för att få till byggrätter av åtta villatomter på området, samt planeras det även för en ny markanvisningstävling för tomten intill det idag befintliga flerbostadshuset på Kusthöjden.

Publicerad: