Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Läsombud stärker läsglädje för unga med funktionsvariation
Tecknad björn med hörlurar och läsplatta.

Projektets symbol visar att det går att ta del av berättelser på flera sätt och med olika typer av media.

Läsombud stärker läsglädje för unga med funktionsvariation

Ett läsprojekt på korttidsboende väcker barnens intresse att läsa och ta del av berättelser på alternativa sätt. Läsombud, stimulerande miljö och samarbete med bibliotek är betydelsefulla delar i projektet "Läs på fler sätt".

Vid Gullstigens korttidsboende i Örnsköldsvik har läsandet och intresset att ta del av berättelser fått en extra skjuts det senaste året. Genom det länsgemensamma projektet ”Läs på fler sätt” har barnen och ungdomarna, som har skiftande funktionsvariationer, fått uppleva läsning genom alternativa former.

Två av medarbetarna har genom projektet utbildats till läsombud. Som läsombud har de lagt stort fokus på att läsa för korttidsgästerna, att få grepp om vad som intresserar var och en samt vilka kommunikationssätt som fungerar utifrån varje individs förmåga och behov. I samarbete med biblioteket har läsombuden också ställt i ordning boklådor med olika teman där berättelserna förmedlas på olika sätt, exempelvis med ljud, musik eller taktila upplevelser.

– Det är viktigt att stimulera fantasi och läsande bland alla barn och unga. Genom läsprojektet utvecklar vi möjligheter för våra korttidsgäster att uppleva berättelsernas fantastiska värld, fast på flera olika sätt. Vi märker också att ju mer vi läst för och med barnen och ungdomarna, dess mer har de själva efterfrågat läsning, berättar Erika Norberg som är ett av Gullstigens läsombud.

Projektet ”Läs på fler sätt” startade 2021 och pågår ytterligare ett år. En av utmaningarna framåt blir att skapa rutiner för läsning så att hela arbetslaget involveras och att läsning blir en kontinuerlig aktivitet.

– Det gäller att planera väl för att också få med det roliga men den goda känslan av att kunna läsa tillsammans med ett barn på kvällen är en stark drivkraft framåt, säger Erika Norberg.

Gullstigens korttidsboende ställer just nu iordning en läshörna med mysiga möbler att sjunka ner i för en läsestund. Lördag 10 september är det dags för familjedag med bland annat invigning av läshörnan. Då medverkar även representanter från Region Västernorrlands läsprojekt, i egenskap av projektägare.

Projektet ”Läs på fler sätt” genomförs med stöd från Statens Kulturråd.Publicerad: