Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Lämna synpunkt på förslag till avfallsplan

Lämna synpunkt på förslag till avfallsplan

Under september har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslag till avfallsplan för perioden 2023-2033 samt tillhörande föreskrifter för Örnsköldsviks kommun. Dokumenten ska tillsammans bilda den renhållningsförordning som varje kommun är skyldig att upprätta, enligt miljöbalken.

Inriktningen i de dokument som nu går ut på offentlig och intern remiss är ett avfallsförebyggande arbete och därmed en ökad resurseffektivitet och hållbar förvaltning av naturresurser samt minskad miljö- och klimatpåverkan. Något som även utgör även grundkonceptet i Agenda 2030s övergripande mål 11, 12 och 13. Avfallsplanen innehåller bland annat förslag på mål och åtgärder som alla samhällsaktörer i Örnsköldsviks kommun inbjuds att vara delaktiga i samt mål och åtgärder för kommunkoncernen. Centralt i avfallsplanen är målet om en hållbar konsumtion och produktion.

Är du intresserad av avfallsfrågor och hur vi tillsammans inom den geografiska kommunen kan bidra till en mer hållbar utveckling – ta gärna del av förslaget. Du är också välkommen att lämna dina synpunkter fram till 30 september.

Efter samrådet görs en eventuell revidering utifrån inkomna synpunkter. Därefter ska planen beslutas politiskt och beräknas antas av kommunfullmäktige i januari 2023.

Här kan du lämna dina synpunkter på avfallsplanen.

Förslag till avfallsplan med tillhörande bilagor

Publicerad: