Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Samiskt inspirerad utemiljö invigd vid Bjästagården
Kaisa Björnström, Birgitta Ricklund och Per Nylén bakom samiskt utsnidad bänk

Kaisa Björnström - chef välfärdsförvaltningen, Birgitta Ricklund - möbelsnickare/konsthantverkare och Per Nylén, - kommunstyrelsens ordförande gladdes åt att få inviga ett verk som synliggör den samiska kulturen.

Samiskt inspirerad utemiljö invigd vid Bjästagården

Genom hantverk och funktion i skön förening har boende och personal på Bjästagårdens vård- och omsorgsboende fått en samiskt inspirerad möbelgrupp till sin uteplats. Den 30 augusti hölls stämningsfull invigning.

Som del i samiskt och finskt förvaltningsområde ska Örnsköldsviks kommun arbeta för att stärka dessa nationella minoriteters språk, kultur och identitet. Förra hösten möjliggjordes vigsel i en finskt/samiskt utsmyckad miljö i stadshuset Kronan. Nu har vård- och omsorgsboendet Bjästagården fått en samiskt inspirerat utemiljö.

Konsthantverkaren och möbelsnickaren Birgitta Ricklund har tillverkat en grupp utemöbler som speglar den samiska närvaron i Nätradalen. Möblernas utskärningar förmedlar berättelser från förhistorisk tid till nutid - från samer och jägare på Bjästamon till Botniabanans tillkomst. Förutom en intressant historia, erbjuder träsnideriet också en taktil upplevelse, eftersom det går att känna på utsmyckningen.

I bänkens rygg finns Nätradalens samiska historia utskuren.

I bänkens rygg finns Nätradalens samiska historia utskuren.


– När jag, som i detta fall, får uppdraget att skapa en gestaltning för en miljö är det viktigt för mig att, enligt samisk tradition, skapa något som ska brukas – inte förbrukas. Jag vill att det jag gör ska komma till användning och hoppas nu att boende och personal på Bjästagården ska få många fina fikastunder i möbelgruppen, säger Birgitta Ricklund.

För att ge möbelgruppen en tilltalande och passande inramning har konsult- och serviceförvaltningen också förberett området för plantering av fjällnära växter, buskar och bär.

Saara Hermansson jojkar iförd  vacker grön samisk dräkt.

Saara Hermansson vandrade runt bland publiken och bjöd på stämningsfull jojk.

Saara Hermansson ramade in invigningen med stämningsfull jojk och sång på samiska. Träffpunkten fanns också på plats och bjöd på gahkku med renkött, kaffe med kaffeost samt finska piroger.

När invigningen led mot sitt slut tittade även solen mycket passande fram. Som om den lyssnat på Birgitta Ricklunds ord "Vi samer är solens folk" .

Flera av besökarna kom i samiska dräkter.

Flera av besökarna kom i samiska dräkter.

Publicerad: