Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Tyck till i SCB:s medborgarundersökning
Tecknade personer mot ljusblå bakgrund

SCB genomför nu sin nationella medborgarundersökning för 2022.

Tyck till i SCB:s medborgarundersökning

Många svar, från människor i olika åldrar och sammanhang behövs för en god bild av hur det är att leva i Sverige och Örnsköldsvik. Får du SCBs enkät - passa på att ge ditt perspektiv.

Nu påbörjar statistikmyndigheten SCB sin nationella medborgarundersökning för 2022. Enkäten kommer att skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda Örnsköldsviksbor. Undersökningen syftar till att få en bild av hur det är att leva och bo i olika kommuner i Sverige, medborgarnas syn på kommunens verksamheter och möjligheten till inflytande.

Är du bland de utvalda som får enkäten, ta chansen att tycka till och lämna dina synpunkter. Dina svar bidrar till den nationella jämförelsen och ger samtidigt en värdefull återkoppling till kommunen.

Resultaten från medborgarundersökningen presenteras i december 2022.

Mer information om medborgarundersökningen finns på SCB:s webbplats.

Publicerad: