Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • 600 röstmottagare utbildas inför valdagen
Anna Thors informerar röstmottagare samlade i Gideå församlingsgård

Anna Thors, från kommunens valkansli, håller informationsträff för röstmottagare samlade i Gideå församlingsgård.

600 röstmottagare utbildas inför valdagen

Den 11 september är det val till riksdag, kommun- respektive regionfullmäktige. I dagarna genomför kommunen obligatorisk utbildning för de personer som kommer att arbeta som röstmottagare på förtidsröstningsställen och i vallokaler runt om i kommunen.

Totalt handlar det om cirka 600 personer som ställer upp och medverkar för att valet i Örnsköldsvik ska kunna genomföras korrekt, tryggt och säkert.

Ett fyrtiotal av röstmottagarna deltog under måndagskvällen i ett utbildningspass i Gideå församlingsgård. Många har tjänstgjort som röstmottagare flera gånger, andra gör sitt första uppdrag.

– Jag har medverkat vid flera val och tycker att uppdraget är intressant och viktigt. Att få träffa många människor är dessutom en trevlig bonus, säger Åsa Sjöberg.

Även Kjell och Sara Bergström håller med om att valet är en viktig demokratisk rättighet.

– Genom att ställa upp som röstmottagare får jag en bättre insikt i hur det hela fungerar, menar Sara Bergström som gör sitt första uppdrag.

Under utbildningspasset informerade Anna Thors och Angelica Nylander, från kommunens valkansli, om uppdraget och alla rutiner som behöver följas för att genomföra en korrekt valprocess, fri från påverkan och där varje röstandes valhemlighet skyddas.

– Röstmottagarna bidrar till förtroendet för hela valprocessen. Där ingår allt från bemötande till administration. Mycket kort sammanfattat, har röstmottagarna till uppgift att se till att det är god ordning i vallokalen och bland valsedlar, att ta emot och pricka av röster samt att lägga dem i urnan. Röstmottagarna, som har tystnadsplikt, ska också kunna hjälpa de väljare som ber om det, berättar Anna Thors, valsamordnare.

I röstmottagarnas uppgifter ingår också att granska och räkna rösterna när vallokalen stängt på valdagens kväll. Ansvaret för den slutgiltiga rösträkningen ligger hos Länsstyrelsen och påbörjas dagen efter valdagen.

För allmänhetens insyn är röstmottagande och rösträkning i Sverige offentlig. Den som vill har rätt att komma och se hur det går till, men får inte störa eller försöka påverka proceduren.

Senast den 24 augusti ska den som är röstberättigad ha fått sitt röstkort med posten. Där står det vilken vallokal personen får rösta i på valdagen. Den som vill förtidsrösta hittar en förteckning över lokaler för förtidsröstning på kommunens webbplats .

På valmyndighetens webbplats finns information, på flera språk, om valet och det svenska valsystemet Länk till annan webbplats..


Publicerad: