Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Blomrika vägkanter ska gynna biologisk mångfald

Blomrika vägkanter ska gynna biologisk mångfald

Prästkragar och kråkvicker

Vägrenens blomster skänker både näring och skönhet.

Vackrare och bra för viktiga pollinerare om vägkanter slås efter blomning. Naturvårdsverket och kommunen gör gemensam sak för biologisk mångfald.

Under sommaren 2022 påbörjas ett fyraårigt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och kommunens trafik- och parkavdelning för att skapa mer blomrika vägkanter. Detta ska gynna pollinerande insekter och biologisk mångfald. Dessutom kommer det att bli en vackrare miljö med blommande vägkanter än med enbart avslaget grönt material. Vägkanterna kommer att slås, men först i slutet av augusti, då blommornas frön har hunnit mogna och falla till marken. Detta gör att det successivt kommer att bli fler blommor för varje år.

Karta med markerad vägsträcka i Svedjeholmen där vägkanterna bevaras oslagna

På sträckan mellan Sund och Fjällrävenbutiken bevaras vägkanterna oslagna tills blomningen är över i augusti.

I år bevaras vägkantens blomster i ett pilotområde i Svedjeholmen som sträcker sig från Sund till Fjällrävenbutiken. Pilotområdet gäller både bilvägen och cykelbanan. Kommunen kommer att sätta ut informationsskyltar om projektet på den aktuella sträckan.

Humla på klöver

Visst unnar vi humlorna ett skrovmål?

Publicerad: