Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nytt LSS-boende planeras i Gimåt

Nytt LSS-boende planeras i Gimåt

Vid sitt sammanträde15 juni behandlade omsorgsnämnden ett ärende gällande investering i nytt gruppboende.

För att möta behovet av boende med stöd av lagen om särskilt stöd och service (LSS) föreslår omsorgsnämnden att kommunfullmäktige beviljar investering i nytt gruppboende. Det nya gruppboendet, som fått positivt förhandsbesked för placering i Gimåt, ska erbjuda sex lägenheter för vuxna. Om allt går enligt plan beräknas boendet kunna öppna hösten 2023.

– Det är angeläget att vi håller uppe takten för att kunna erbjuda självständigt boende i fullvärdiga bostäder. Dels har vi redan idag personer som beviljats beslut om boende och som väntar på en plats, dels tillkommer ett årligt inflöde på 5-6 personer, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef LSS.

Utöver gruppbostaden i Gimåt är förhoppningen att inom kort också kunna påbörja bygget av två gruppboenden i Domsjö, som försenats då boendenas placering överklagats. Redan i höst är det inflyttningsdags i Stjärnbackens gruppbostad i Gullänget med sex platser för vuxna.

Kostnaden för gruppbostaden i Gimåt beräknas till 31 miljoner kronor, vilket innebär ett utökat investeringsanslag motsvarande 5 miljoner kronor utöver vad som avsatts i budget 2022. Beslut om investeringen fattas av kommunfullmäktige.Publicerad: