Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Gör kompetensprov för byggbranschen hos Lärcentrum
Kapsåg och person som bygger i bakgrunden

Genom kompetensprov kan du styrka praktisk erfarenhet från anställning inom byggbranschen

Gör kompetensprov för byggbranschen hos Lärcentrum

Enligt arbetsförmedlingens yrkesprognoser är arbetsutsikterna inom byggbranschen mycket goda de närmaste åren. Har du erfarenhet från byggranchen men saknar formell utbildning har du möjlighet att styrka din kompetens genom ett prov .

Nu kan du som saknar utbildning men har yrkeserfarenhet inom byggbranschen och är anställd inom ett företag knutet till byggavtalet skriva ditt kompetensprov på Lärcentrum. Kompetensprovet är en möjlighet genom BYN (Byggbranschens Yrkesnämnd), enligt branschens yrkesutbildningsavtal, att styrka sina yrkeskunskaper för yrkesbevis via ett teoretiskt prov. De praktiska kompetenserna anses styrkta genom kravet på arbetad tid, vilken skiljer mellan olika yrken i branschen.

Du anmäler dig direkt till BYN och kan sedan göra provet på Lärcentrum i Örnsköldsvik. Mer information och anmälan hittar du på byggbranschens webbplats. Länk till annan webbplats.


Publicerad: