Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Demokratiarbete nominerat till pris för medborgardeltagande
Personer som ger sig ut på ortsvandring

Ortsvandring är ett av de dialogverktyg som används. Gruppen observerar och samtalar om styrkor och svagheter som finns på platsen - i detta fall Husum

Demokratiarbete nominerat till pris för medborgardeltagande

Örnsköldsviks kommuns demokratiarbete ”Tillsammans för en stark demokrati” är nominerat till ett internationellt pris för medborgardeltagande.

Demokratiutmärkelsen "Best Practice in Citizen Participation" har till syfte att uppmärksamma några av de mest innovativa sätt som används för att stärka den demokratiska delaktigheten. The International Observatory on Participatory Democracy, som står bakom utmärkelsen, är ett internationellt nätverk som arbetar med att stärka deltagandedemokrati, bland annat genom medborgardialoger.

Örnsköldsvik står tillsammans med Trelleborg för de två svenska bidragen bland de som nominerats till årets utmärkelse. Örnsköldsviks modell för medborgardialog bygger på möten, samtal och dialog mellan förtroendevalda och de som bor, vistas och verkar i Örnsköldsviks kommun.

Sedan hösten 2021 har tre pilotgrupper: Anundsjö, Valhalla samt kommunala pensionärsrådet, totalt 500 personer, på olika sätt varit engagerade för att forma, utveckla och prova nya metoder för medborgardialog. Att tillsammans dela erfarenheter och perspektiv och samtidigt utforska och identifiera lösningar har visat sig vara en betydelsefull grund i för dialogmodellen.

– Det som utmärker det arbete som vi genomfört i de tre pilotprojekten är det nära samarbetet mellan folkvalda och civilsamhälle för att stärka kontakten och relationen mellan kommunen och medborgarna. De politiska partierna deltar från början i alla dialoger. Vi har också försökt nå ut via de kanaler som de aktuella grupperna är vana vid att använda. Företrädesvis har kommunikationen gått genom föreningar och civilsamhälle, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare.

Genom de tre pilotprojekten, som fokuserat på såväl skilda grupper som varierande frågor, har en ”verktygslåda” för olika typer av dialog utvecklats. Några exempel är orts-/trygghetsvandringar i stad och på landsbygd, öppna samråd och dialog i komplexa samhällsfrågor.

– Erfarenheterna från dessa piloter har bidragit till att stärka arbetet med lokal demokrati och öka kunskap och förståelse för samhällets demokratiska utmaningar, säger Camilla Larsson.

Helt i linje med deltagandedemokrati, har alla möjlighet att ta del av, bedöma och rösta på de nominerade bidragen. De 15 bidrag som får flest röster går sedan vidare för bedömning av en expertjury som utser segraren. Om du vill ge ditt omdöme och lägga en röst på Örnsköldsviks bidrag går du in på arrangörens webb. Där behöver du registrera dig och sedan ge din support till fem bidrag för att din röst ska gälla. Röstningen är öppen till 22 juni.

Ta del av Örnsköldsviks bidrag Länk till annan webbplats.

Ta del av alla nominerade bidrag Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: