Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Valla bjuder in till fest och satsar framåt
Symbol: Texten VALLA om fem år där de två bokstäverna L är vända upp och ned och bildar stammen på ett träd med löv i många färger

I demokratiprojektet "Valla om fem år" har boende och aktörer i området gemensamt arbetat med nuläge och inriktning på sikt för bostadsområdet Valhalla.

Valla bjuder in till fest och satsar framåt

Den 4 juni anordnas Valladagen – där alla är välkomna till spännande möten och aktiviteter. Det kommer också att finnas möjlighet att möta representanter för partier som finns i kommunfullmäktige idag samt att få information om hur ett val går till.

Dagen är ett av resultaten i pilotprojektet för medborgardialog ”Valla om fem år”, som pågått i bostadsområdet Valhalla sedan våren 2021. Projektperioden avslutas nu men arbetet framåt fortsätter.

– I projektet har vi utgått från Sveriges Kommuner och Regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor. Vårt mål har varit att skapa en handlingsplan och ett långsiktigt ”Tillsammanskontrakt” gällande Valhalla. Det jobbet och det lokala engagemang som skapats måste vi givetvis gå vidare med, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare vid kommunen.

För att få olika perspektiv på bostadsområdet har boende, företag, föreningar, kommunala verksamheter samt elever i närliggande skola medverkat genom att ge sin bild av området och vilken utveckling de skulle önska; hur ska Valla vara om fem år?

Perspektivinsamlingen resulterade i att projektet satte särskilt fokus på fyra områden: trafiksituationen, mötesplats, otrygghet och Valladagen. De områdena har ett drygt 50-tal boende jobbat vidare med i fördjupade diskussioner tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunens demokratiutvecklingsgrupp. Diskussionerna har följts av ett avslutande öppet dialogmöte.

Vissa åtgärder har genomförts eller påbörjats under projektets gång. För ökad trygghet har Brottsförebyggande rådet och Övikshem haft gemensam fokus på Valla. Bland annat har utemiljön fräschats upp, trappstädning har setts över och Övikshem har även anställt boende i området för vissa uppgifter. ”No more macho” och nattfotboll är exempel på förebyggande insatser för unga som fått ett fokus och en fortsättning. Sörliden-Valla Samverkansförening har hållit ”öppen dörr” i sin möteslokal och bjudit in till samtal om demokrati samt givit möjlighet att träna svenska. Som en åtgärd för att dämpa hastighet genom området har en digital uppmärksamhetsskylt satts upp som varnar ”Du kör för fort”.

– Andra åtgärder har förts till en handlingsplan där boende, fastighetsbolag, brottsförebyggande rådet, polis, föreningsliv, olika myndigheter med flera aktörer har olika roller. Vilka åtgärder som genomförs är något som parterna kommer att jobba fram tillsammans – det så kallade tillsammanskontraktet, berättar Ulrika Engfors Holmbom, samordnare för Valla om fem år.

Som kick-off inför det fortsatta arbete arrangeras Valladagen 4 juni, där många engagerat sig för att skapa ett inkluderande arrangemang som förhoppningsvis kan bli återkommande.

Projektet ”Valla om fem år” har genomförts med finansiering från Delegationen mot segregation. Projektet följs av forskare från Mittuniversitetet och kommer att presenteras på Almedalsveckan i juli.

Publicerad: