Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Delar av Genesmons arkelogiska friluftsmuseum stängda
Långhuset vid Gene arkeologiska friluftsmuseum

Brister har upptäckts i bärande delar av det rekonstruerade långhuset vid Gene arkeologiska friluftsmuseum.

Delar av Genesmons arkelogiska friluftsmuseum stängda

Av säkerhetsskäl har delar av Genesmons arkeologiska friluftsmuseum spärrats av för att förhindra allmänhetens tillträde.

En externt genomförd byggnadsteknisk undersökning av byggnationerna vid Gene arkeologiska friluftsmuseum, tidigare kallat Gene fornby, har visat betydande brister i bärande delar av framför allt långhusets konstruktion samt även påväxt av hussvamp. Konsultfirman konstaterar samtidigt att det krävs betydande reparationsinsatser för att säkra byggnaden. Mot bakgrund av detta har kommunen, av säkerhetsskäl, spärrat av delar av Gene arkeologiska friluftsmuseum för att förhindra att allmänhet som vistas i området kommer till skada.

Publicerad: