Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Delar av Genesmons arkelogiska friluftsmuseum stängda
Långhuset vid Gene arkeologiska friluftsmuseum

Brister har upptäckts i bärande delar av det rekonstruerade långhuset vid Gene arkeologiska friluftsmuseum.

Delar av Genesmons arkelogiska friluftsmuseum stängda

Av säkerhetsskäl har delar av Genesmons arkeologiska friluftsmuseum spärrats av för att förhindra allmänhetens tillträde.

En externt genomförd byggnadsteknisk undersökning av byggnationerna vid Gene arkeologiska friluftsmuseum, tidigare kallat Gene fornby, har visat betydande brister i bärande delar av framför allt långhusets konstruktion samt även påväxt av hussvamp. Konsultfirman konstaterar samtidigt att det krävs betydande reparationsinsatser för att säkra byggnaden. Mot bakgrund av detta har kommunen, av säkerhetsskäl, spärrat av delar av Gene arkeologiska friluftsmuseum för att förhindra att allmänhet som vistas i området kommer till skada.

Publicerad: