Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Större andel utbildad förskolepersonal i Örnsköldsvik
Bilden visar Kristina Rastbäck förvaltningschef för bildningsförvaltningen

- Utbildad personal i förskolan är en viktig grund för barnens vidare utveckling, säger Kristina Rastbäck, skolchef i Örnsköldsviks kommun.

Större andel utbildad förskolepersonal i Örnsköldsvik

I Örnsköldsviks kommun innehas 64 procent av heltidstjänsterna inom förskolan av personer med förskollärarlegitimation, visar Öppna jämförelser förskola som redovisas av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Det är avsevärt högre än rikssnittet som ligger på 45 procent och Västernorrlands där motsvarande andel är 49 procent.

- Utbildad personal i förskolan är en viktig grund för barnens vidare utveckling, säger Kristina Rastbäck, skolchef i Örnsköldsviks kommun. Därför kommer bildningsförvaltningen att fortsätta utveckla arbetet med att dels behålla den befintliga personalen, dels med att rekrytera ytterligare legitimerade förskollärare.

Även inom grundskolan ligger Örnsköldsvik väl till när det gäller utbildad personal. 2020 hade 87,9 procent av lärarna här en högskoleexamen jämfört med rikets snitt på 84,5 procent.

- Andelen behöriga lärare skiljer sig mellan skolorna och ur en likvärdighetsaspekt behöver förvaltningen arbeta vidare med att säkerställa att alla skolor har behöriga, legitimerade lärare, kommenterar Kristina Rastbäck.

Läs mer om statistiken

SKR öppna jämförelser: Förskola 2020 Länk till annan webbplats.

Publicerad: