Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Sandupptagning pågår
Bilden visar en gång- och cykelväg

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade.

Sandupptagning pågår

Vårens uppsopning av sand längs gator, gång och cykelvägar är inledd.

I centrala staden pågår sandupptagning och sopning nattetid 21:00-06:00. Dagtid sopas gång- och cykelvägar, vägar och områden där det inte finns hinder. I centrala staden ingår bland annat Överstan, Valhalla, Lungvik, Sörliden och Salmostaden. Sopningen i centrala staden beräknas ta cirka två veckor. Sandupptagning nattetid sker endast i centrala staden, i övriga områden genomför arbetena kl 05:00-23.00.

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som ändras år från år för att det ska bli så rättvist som möjligt. Under perioden mitten av april-juni sker även sandupptagning i Björna, Gideå, Långviksmon, Trehörningsjö, Husum, Bredbyn, Mellansel, Gottne, Sidensjö, Bjästa, Åmynnet, Köpmanholmen och Bergom.

Turordning för sandupptagning och sopning

Gång- och cykelvägar i centralorten: Arnäsvägen, Järvedsleden, Bonäsvägen, Modovägen, Sundsvägen, Genesåsvägen, Vågsnäsvägen, Bondegatan, Brogatan, Själevadsgatan, Översjälavägen, Målevägen, Järnvägsgatan, Hampnäsvägen, Prästsundsvägen, Järvedsvägen, Sörängetvägen, Götavägen, Gottnevägen och Krokvägen.

Centrala staden och centralortens områden sopas enligt följande ordning:

 1. Centrum
 2. Kroksta och Gullänget
 3. Svartby, Brösta, Arnäsvall och Gimåt
 4. Hallbacken, Sund, Domsjö och Svedjeholmen
 5. Järved och Bonäset
 6. Varvet och Hörnett
 7. Ås, Själevad och Överhörnäs

När sopningen är klar i områdena ovan fortsätter kommunen med följande huvudvägar: Järvedsleden, Bonäsvägen, Modovägen, Översjälavägen, Gottnevägen, Hampnäsvägen, Mycklingsvägen, Målevägen, Krokstavägen, Gimåtvägen, Fågelvägen, Arnäsvägen, Brogatan, Vetevägen, Sundsvägen, Genesåsvägen, Vågsnäsvägen, Domsjövägen.

Publicerad: