Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Tack alla familjehem och välkomna ni som är intresserade
Texten Så funkar det mot en ljusblå bakgrund

Välkommen till informationsträff om familjehem och kontaktfamiljer

Tack alla familjehem och välkomna ni som är intresserade

Onsdag 27 april är familjehemmens dag. Dagen syftar till att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Runt om i kommunen finns idag cirka 75 familjehem och 45 kontaktfamiljer som tillsammans delar med sig av sin tid, trygghet och stöd till 150 barn och unga och indirekt även till ordinarie vårdnadshavare.

– Våra uppdragstagare gör ett enormt arbete med att ta hand om barn och ungdomar som av olika anledningar fått en tuff start på livet och inte kan bo hemma på heltid med sina föräldrar. Insatsen som våra familjehem och kontaktfamiljer utför är ovärderlig. Behovet av fler uppdragstagare är konstant hög och vi skulle gärna se att fler familjer anmäler sitt intresse, säger Per Christersson, familjehemsrekryterare vid välfärdsförvaltningen.

Informationsträffar

Tisdag 26 april är du som är intresserad av ett uppdrag som familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj välkommen till en informationsträff. Du får veta vad uppdragen innebär och hur du kan göra skillnad för en ung person. Du får också möjlighet att ställa frågor till familjehems- och kontaktfamiljsrekryterare från kommunens socialtjänst, representanter från länets gemensamma familjehemsorganisation (GFO) samt från Pingstkyrkan.

Informationsträffen äger rum 26 april kl 18:30-20:00 i Pingstkyrkans lokal på Lasarettsgatan 23 i Örnsköldsvik.


Passar den digitala varianten bättre för dig arrangerar Sveriges Kommuner och Regioner en webbföreläsning på Familjehemmens dag 27 aprilPublicerad: