Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Enkät visar att unga överlag är positiva – men låt det inte stanna här
Glada tjejer och killar sträcker upp händerna

Undersökningen LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken pekar på att unga i Örnsköldsvik i stort är nöjda med sin vardag men också att det finns områden att uppmärksamma.

Enkät visar att unga överlag är positiva – men låt det inte stanna här

Unga ser ljust på fritid och framtid men upplevelsen av stress tilltar. Intresset för samhällsfrågor minskar, liksom kunskapen om de egna påverkansmöjligheterna. Det är några bilder som träder fram i den lokala uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) som kommunen nyligen sammanställt.

Örnsköldsviks kommun deltar, sedan 2009, i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors enkät LUPP. Undersökningen genomförs vart tredje år och riktar sig till årskurs 8, gymnasiets årskurs 2 samt ett urval unga vuxna 19-25 år.

Enkäten handlar om ungas upplevelse av att ha goda levnadsvillkor, makt att påverka sitt liv samt inflytande över samhällsutvecklingen. Frågorna utgår från följande teman: skola, samhälle och politik, hälsa, fritid, arbete, trygghet samt framtid.

Svaren från den enkät som genomfördes i Örnsköldsvik hösten 2021 har nu sammanställts. Rapporten ger en översiktlig bild av hur 850 unga personer ser på sina levnadsvillkor i Örnsköldsviks kommun.

– Luppenkäten visar att många unga i Örnsköldsvik i stort är nöjda med sin vardag och generellt upplever att de mår bra men det finns ändå saker att ta tag i. Jämfört med tidigare år kan vi se en tydlig tendens till att unga känner sig mindre trygga i centrum och i kollektivtrafiken. Den självupplevda hälsan visar en sjunkande trend, särskilt vad gäller flickor i årskurs 8. Mer än varannan elev i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet upplever sig stressad minst en gång i veckan, säger Camilla Larsson, demokratiutvecklare Örnsköldsviks kommun.

– Glädjande är att flera positiva trender syns i skolan, exempelvis känner fler elever till hur de kan påverka, att personal lyssnar och aktivt uppmuntrar till deltagande i elevråd etcetera. Även förekomsten av mobbing har sjunkit, konstaterar Camilla Larsson.

Rapporten kommer nu att analyseras tillsammans med ungdomar, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen för att identifiera utmaningar och möjliga åtgärder.

På sidan för mätningar och undersökningar i kommunen kan du ta del av LUPP-rapport 2021 i sin helhet.

Publicerad: