Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Bredbandsstrategi ute på remiss – lämna din synpunkt
sommarvy från ovan över Bredbyn och den grönskande landsbygden.

Bredbandstrategi för Örnsköldsviks kommun nu ute på remiss, tyck till och lämna synpunkter på innehållet fram till 19 april.

Bredbandsstrategi ute på remiss – lämna din synpunkt

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till bredbandstrategi för Örnsköldsviks kommun och dokumentet är nu ute på remiss. Fram till den 19 april 2022 har du möjlighet att lämna dina synpunkter på strategin.

Syftet med bredbandsstrategin är att ge en inriktning för den geografiska kommunen och definierar kommunen och kommunkoncernens roll och strategiska riktning i bredbandsutbyggnaden.

Strategin kartlägger nuläget, går igenom valda områden med fokus på fortsatt utveckling, fastställer målsättningar, strategiska vägval och framgångsfaktorer.

— Att erbjuda tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är en grundförutsättning för effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram. Det ska vara en självklarhet för alla som bor och verkar i vår kommun att man kan koppla upp sig oavsett var du bor i kommunen, säger Linnea Egnor Byström, näringslivsutvecklare, Örnsköldsviks kommun.

Strategin bygger på de regionala, nationella och europeiska målsättningarna och beskriver hur kommunen kan bidra till att uppnå målen för bredbandstäckningen samt att ge vägledning i det fortsatta arbetet för att nå ett uppkopplat samhället.

— God mobiltäckning och mobila lösningar kommer även vara en viktig del av lösningen för att framtidens digitala tjänster ska nå hela geografin och verksamheter mellan orter, som exempelvis skogsnäringen eller besöksnäringen, säger Linnea Egnor Byström.

Efter remissperioden kommer de synpunkter som kommit in bearbetas och tas med i färdigställandet av strategin som senare kommer beslutas i Kommunstyrelsen.

Här kan du ta del av ett utkast på Örnsköldsviks kommuns bredbansstrategi. Pdf, 852.1 kB.

Lämna dina synpunkter på bredbandsstrategin till:

Linnea Egnor Byström, näringslivsutvecklare
E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se
Telefon: 0660-880 10 

Publicerad: