Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Enkätundersökning Kritik på teknik om kommunens service
Vy över park med prunkade växter och ett flervåningshus i bakgrunden.

Enkätundersökning Kritik på teknik om kommunens service

Under våren skickas en pappersenkät som heter Kritik på teknik ut till slumpvist utvalda medborgare i Örnsköldsviks kommun. Enkäten ställer frågor om hur kommunens service fungerar kopplat till gata, park och VA renhållning.

Enkäten låter dig som kommuninvånare betygsätta hur Örnsköldsviks kommuns service fungerar, genom frågor om exempelvis gång- och cykelvägar, lekparker, snöröjning och renhållning med mera. Undersökningen genomförs vart tredje år och erbjuds till Sveriges alla kommuner av SKR via företaget Indikator. Örnsköldsviks kommun genomför även en egen digital enkätundersökning på åren mellan för att följa upp och förbättra servicen till kommuninvånarna.

— Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi att utveckla och förbättra vår service och därför är vi tacksamma om alla som får möjligheten att besvara enkäten tar sig tid att göra det, säger Martina Hanell, utvecklingsstrateg, Örnsköldsviks kommun.

En sammanställd rapport kommer att presenteras på kommunens webbplats när undersökningen är avslutad.

Mer information om enkäten hittar du på SKRs webbsida. Länk till annan webbplats.

Publicerad: