Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Till dig som vill hjälpa medmänniskor på flykt
Två händer som möts. Bilden är blå och gul som Ukrainas flagga.

Till dig som vill hjälpa medmänniskor på flykt

I dagarna kom besked att Migrationsverket kommer att erbjuda flyktingboende i Örnsköldsvik, i första hand i Mellansel. Ännu vet vi inte hur många ukrainska medborgare som kommer, när de kommer och inte heller hur behovet av hjälp kommer att se ut.

Det finns en god vilja från många att hjälpa till vid en kris och det syns även när det gäller det krigsdrabbade Ukraina. Många frågar hur de kan hjälpa till. Vi vill därför klargöra att kommunen inte organiserar några insamlingar och kan inte heller ta emot eventuella erbjudanden om lediga boendeplatser.

Till dig som vill skänka saker
Om du vill skänka kläder, leksaker eller annan utrustning till de som kommer till Örnsköldsvik, vänd dig till någon av de lokala frivilligorganisationer som engagerar sig på olika sätt för att höra vilka behov som finns. Nolaskogs biståndscenter i Gottne Länk till annan webbplats. fungerar som ett nav för insamling av rent gods i gott skick.

Till dig som vill erbjuda boende
Om du vill erbjuda att någon kan bo hos dig rekommenderas att du vänder dig till någon frivillig organisation som hjälper människor på flykt. Om du på eget initiativ låter någon bo hos dig kan du inte få betalt för det.

Om du vill hyra ut en lägenhet eller fastighet, se Migrationsverkets webbplats för information om aktuella upphandlingar av bostäder och vad som gäller i övrigt. Länk till annan webbplats.

Till dig som vill hjälpa i det drabbade området
Om du vill ge hjälp till drabbade i Ukraina eller närliggande länder, rekommenderas att du vänder dig till någon av de organisationer som kan hjälpa på plats.

Till dig som vill stödja lokala ideella krafter
Undersök om det finns en förening eller grupp på orten som arbetar med verksamhet inriktad på mottagande och stöd för flyktingarna. Se exempelvis facebookgruppen Medmänniskor Mellansel. Länk till annan webbplats.

Vad alla kan göra
Visa omtanke och ge ett medmänskligt bemötande.


Publicerad: