Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Fyrklövern i Sidensjö omvandlas till trygghetsboende
Exteriörbild Fyrklöverns sedd från entrésidan en solig vinterdag

Det tidigare vård- och omsorgsboendet Fyrklövern i Sidensjö omvandlas till trygghetsboende i Övikshems regi.

Fyrklövern i Sidensjö omvandlas till trygghetsboende

Idag 1 mars tillträder AB Övikshem som ny ägare till kommunens tidigare vård- och omsorgsboende Fyrklövern i Sidensjö. Lokalerna kommer etappvis att omvandlas till trygghetsboende och de första hyresgästerna väntas kunna flytta in under hösten 2022. Inledningsvis med pigga förskolebarn som grannar.

Under 2018 skrev AB Övikshem en avsiktsförklaring tillsammans med Örnsköldsviks kommun om att förvärva fastigheten Sidensjö Prästbord 1:6 med intention att omvandla det tidigare vård- och omsorgsboendet till trygghetsboende. Det står nu klart att Övikshem får tillträde till fastigheten 1 mars 2022, köpeavtalet undertecknades 22 februari.

– Det är väldigt roligt att försäljningen har gått igenom och att vi nu kan komma igång med att konvertera fastigheten till ett trygghetsboende och att påbörja de ombyggnationer som krävs, säger Lars Österlund, vd Övikshem.

Övikshem har för avsikt att trygghetsboendet ska bestå av 17 lägenheter. Men då Örnsköldsviks kommun, hösten 2021, var i behov av en lokal till förskoleverksamheten erbjöd Övikshem kommunen att nyttja delar av Fyrklövern till förskoleverksamhet. Det betyder att anpassningen till trygghetsboende kommer att ske i två steg, varav det första steget beräknas vara klart under hösten 2022 och att 12 lägenheter då ska stå redo för inflyttning.

– Behovet av förskoleplatser i Sidensjö har de senaste åren ökat och vi kan nu lösa det tillsammans med Övikshem på ett bra sätt. På sikt kan det dock bli aktuellt med en större förskola i anslutning till Sidensjöskolan, säger Marcus Elfving, fastighetsstrateg.

–Vi ser det som en bra möjlighet att kunna kombinera trygghetsboende tillsammans med förskolan. Förhoppningsvis kommer det att bli ett hus som är fullt med skratt och aktivitet både från barn och vuxna, säger Lars Österlund.

Ett trygghetsboende är en boendeform som passar de hyresgäster som har fyllt 70 år och prioriterar trygghet och social samvaro. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och hyrs via Övikhems bostadskö. I trygghetsboendet finns gemensamhetslokaler och en trygghetsvärd som ansvarar för olika aktiviteter tillsammans med studieförbund och ideella organisationer.

– På ett övergripande plan har vi fått en bra lösning på flera lokalfrågor i Sidensjö. Genom bygget av nytt vård- och omsorgsboende har boende och personal fått funktionella lokaler och genom Övikshems tillskapande av trygghetsboende finns även ett alternativt för lite piggare seniorer, avslutar kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Lars Österlund, vd AB Övikshem och Marcus Elfving, fastighetsstrateg Örnsköldsviks kommun signerar köpeavtalet.

Lars Österlund, vd AB Övikshem och Marcus Elfving, fastighetsstrateg vid Örnsköldsviks kommun gläds åt en överenskommelse som gynnar Sidensjöborna.

Publicerad: