Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Utökad samverkan för ökad jämställdhet och färre våldsbrott
Symbol för samverkan: två händer i ett gemensamt handslag

Handslaget symboliserar den samverkan som utgör grund i det kommunövergripande arbetet "Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld - vi bygger bäst tillsammans"

Utökad samverkan för ökad jämställdhet och färre våldsbrott

Lokalpolisområde norra Ångermanland, Örnsköldsviks kommun och Samordningsförbundet i Örnsköldsvik tecknade i slutet av 2021 en gemensam avsiktsförklaring med syfte att gemensamt öka jämställdheten och minska våldet i kommunen.

Satsningen, ”Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld”, är en del av det gemensamma utvecklingsarbete som sedan januari 2020 har bedrivits i samarbete mellan polis, kommun och samordningsförbundet i Örnsköldsvik.

– Det som är speciellt med denna satsning är att vi har tagit ett gemensamt krafttag mot våldsbrott, vilket är en viktig signal, säger Dick Danielsson, lokalpolisområdeschef i norra Ångermanland.

Utgångspunkten för arbetet är förbyggande och främjande och har sin utgångspunkt i tre förändringsidéer: ökad medvetenhet och kunskap om våld, utmana begränsade och stereotypa genusnormer samt ett aktivt åskådarperspektiv.

Genom att jobba mer integrerat med frågorna tillsammans med andra aktörer hoppas parterna på sikt att skapa en attitydförändring i lokalsamhället.

– Det handlar om att skapa en ökad medvetenhet och kunskapsspridning. Våld hänger ihop med stereotypa föreställningar om kön och destruktiva normer. Jämställdhet och våldsprevention är en fråga som är viktig i alla åldrar. Därför vill vi i ett tidigt skede även involvera barn och unga för att skapa en hållbar förändring för framtiden, säger Carolina Sondell, kommunalråd och ordförande i Samordningsförbundet Örnsköldsvik.

Just nu prövas ett pedagogiskt material med tillhörande maskot i en av kommunens årskurs 4 med syfte att sedan användas i samtliga fjärdeklasser inom kommunen. Det pågår även en fortbildning till medarbetare i bildningsförvaltningen med syfte att förbättra vuxnas bemötande för att stärka barns och ungas möjligheter att växa upp och utvecklas i trygga och våldsfria miljöer. Vidare planeras en utbildning för fritidsledare och fältassistenter kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Under våren får alla poliser i yttre tjänst och utredare i lokalpolisområdet utbildning i syfte att höja kunskapen inom jämställdhet och våldsprevention. Första utbildningstillfället äger rum i februari. Utbildningen arrangeras av lokalpolisområdet och medverkar gör bland andra Sandra Johansson, utvecklingsstrateg och Maja Wallin, utvecklingsledare Örnsköldsviks kommun.

Publicerad: