Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Starkt resultat för kommunen 2021
Bilden visar Örnsköldsviks stad i vintertid.

Starkt resultat för kommunen 2021

Örnsköldsviks kommuns resultat 2021 uppgår till +184 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än föregående år och den fastställda budgeten för året, som var +71 miljoner kronor. Att resultatet är bättre än budget beror i huvudsak på högre skatteintäkter och statsbidrag utifrån en starkare återhämtning av konjunkturen i Sverige.

- Det har varit ett högt tryck på personal och verksamhet även under 2021 på grund av den svåra samhällssituationen med covid. Men medarbetarna i kommunen har kunnat ställa om med kort varsel och vi har kunnat fortsätta att leverera god välfärd och ett gott resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. Det har också varit viktigt för oss att göra insatser för att stödja näringslivet i kommunen. Där är några exempel uppskjutna betalningar, fri parkering under december, Örnkort till anställda och snabbehandling av ansökningar för uteserveringar.

Den fullständiga årsredovisningen för hela den kommunala koncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Publicerad: