Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsviks kommun startar innovationsbolag med näringslivet
Svartvitt porträtt på Johanna Forsberg

Johanna Forsberg är ordförande i näringslivets förening Höga Kusten Innovation som blir delägare i det nya innovationsbolaget Foto: Elin Nerpin.

Örnsköldsviks kommun startar innovationsbolag med näringslivet

Ett gemensamt nybildat innovationsbolag ska ytterligare stärka och utveckla kapaciteten och förmågan till innovation och utveckling i Örnsköldsvik. Bolaget Innovation Örnsköldsvik AB ska attrahera kompetens, kapital och bidra till utveckling av innovativa idéer inom fyra branschområden.

– Vi har sett ett stort intresse från de företag vi hittills har mött och vi ser verkligen fram emot att fler ska få känna till satsningen och bli en del av den. Idag finns väl fungerande organisationer och föreningar som var för sig är arenor för innovation. Men det vi saknar är kanske en mötesplats i skärningspunkterna mellan dessa. En plats där branscher möts och utvecklas av varandra, med varandra och frigör outnyttjad potential, säger Johanna Forsberg, ordförande i näringslivets förening Höga Kusten Innovation som kommer att äga 30 procent av bolaget.

De fyra branschområden som innovationsbolaget kommer att fokusera på är industrinära innovation, kultur- och samhällsinnovation, innovation inom besöksnäringsnäringen samt tjänstebaserad innovation. Genom samskapande och utbyte av innovationsdriven utveckling mellan branscherna ser man hävstångseffekter som kommer att lyfta ett redan starkt utvecklingsinriktat näringsliv ytterligare. Att förstärka och arbeta med andra innovationsaktörer kommer att vara centralt.

– Med det näringsliv och de drivande och kreativa individer som finns i Örnsköldsvik finns definitivt förutsättningarna för ytterligare innovation, och därför ser vi det som mycket positivt och ett viktigt steg för Örnsköldsvik att vi nu har bildat detta bolag tillsammans, understryker kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Bolaget kommer att ägas till 70 procent av kommunen via koncernbolaget Rodret, men styrelsen kommer att bestå av fem representanter för den ideella föreningen och två från kommunen.

– Örnsköldsviks kommun är beredd att satsa medel och vara majoritetsägare under en uppstartsfas för att stimulera denna utveckling, men vi tycker också att det är rätt att styrelsen har sin bas i näringslivet självt, fortsätter Per Nylén.

Att stärka det långsiktiga näringslivbefrämjande arbetet är en prioriterad del i Örnsköldsviks kommuns tillväxtarbete. Ambitionen är också att den bredd som Örnsköldsvik erbjuder ska bli än mer synlig på den nationella och internationella innovationskartan.

Den 28 februari är ärendet om innovationsbolaget uppe för beslut i kommunfullmäktige. Om fullmäktige säger ja kan bolaget startas och vid första bolagsstämman i april utses styrelsen. Verksamheten startas under hösten då en VD också kommer att finnas på plats.

Publicerad: