Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Flera nya yrkeshögskoleutbildningar till Örnsköldsvik
Drönare som landat på gräsmatta.

Fjärrpilot och operatör för drönare är en av de yrkeshögskoleutbildningar som ges i Örnsköldsvik kommande läsår.

Flera nya yrkeshögskoleutbildningar till Örnsköldsvik

Kommande läsår erbjuds goda möjligheter till yrkeshögskoleutbildning i Örnsköldsvik. Flera helt nya attraktiva utbildningar har fått klartecken att starta.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har idag givit besked om vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats stöd och därmed kommer att starta kommande läsår. För Örnsköldsviks del innebär det att så många som 16 längre yrkesinriktade och 2 korta utbildningar kommer att ges med Örnsköldsvik som studieort.

I utbudet ingår de helt nya yrkeshögskoleutbildningarna "Underhållsingenjör smart maintenance" som ges av Hermods och "Handledare inom LSS och socialpsykiatri" som ges av Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan. De två kortare utbildningarna är "Utveckling av Microservice med Spring boot" samt "Fjärrpilot och operatör för drönare" som ges av Yrkesakademin YH AB.

Utbildningar som redan bedrivs i Örnsköldsvik och som fått förnyat stöd denna ansökningsomgång är "Affärsutvecklare inom besöksnäring" samt Robot- och automationsprogrammerare, som båda ges av Yrkesakademin.

– Det är glädjande att utbildningsutbudet med Örnsköldsvik som studieort ökar, säger Lena Finne Jansson, enhetschef för kommunledningsförvaltningens folkhälso- och kompetensenhet. Samtidigt finns det utbildningar som Örnsköldsviks arbetsgivare ser som viktiga för sin kompetensförsörjning som fick nej.

För den som vill studera med utgångspunkt från Örnsköldsvik finns även intressanta utbildningar på pendlingsavstånd för fysiska träffar. Exempelvis är "Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp" beviljad som distansutbildning med huvudort Umeå, utbildningsanordnare är Norrlands yrkeshögskola.

Örnsköldsviks kommun fortsätter också att utveckla utbildnings- och lärmiljöer som fungerar väl för utbildningsanordnare och studerande.

– Att ha miljöer som möjliggör såväl platsbundna studier som distansstudier är viktigt för att kunna möta såväl den enskilde individens behov av utbildning som arbetsgivarnas behov av kompetens. I Örnsköldsvik finns lärcentrum med tentamensservice, studentbibliotek och snart testas även lärnoder på två bibliotek utanför centrum, säger Lena Finne Jansson.

I Örnsköldsvik finns även platsbundna yrkeshögskoleutbildningar. De är: "Hydraulsystemtekniker" som ges av Institutet för tillämpad hydraulik (ITH), "Musikmakarna – Songwriters Academy of Sweden" samt "Kantorsutbildning" med Föreningen Mellansels folkhögskola som utbildningsanordnare.

Publicerad: