Örnsköldsviks kommuns logotyp

[2021-12-08] Kommunen vidtar ytterligare åtgärder för att stötta Örnsköldsviks näringsliv med anledning av pandemin

Kommunen vidtar ytterligare åtgärder för att stötta Örnsköldsviks näringsliv med anledning av pandemin

Många verksamheter inom näringslivet har haft det tufft under pandemin. Det gäller inte minst de som är verksamma inom livsmedelsbranschen eller bedriver hygieniska verksamheter. Nu riktar Örnsköldsviks kommun ytterligare stöd mot näringslivet. För att stödja dessa verksamheter har kommunen beslutat att halvera den årliga tillsynsavgiften för livsmedelskontroll och reducera både den rörliga och fasta tillsynsavgiften för serveringstillstånd år 2021. För hygieniska verksamheter som till exempel fotvårdare, akupunktörer och tatuerare slopas tillsynsavgiften för år 2021.

-Vårt näringsliv har haft stora krav på sig att anpassa sin verksamhet för att minska smittspridningen. Åtgärder som gjort det svårt att överhuvudtaget bedriva sin verksamhet. Det är därför glädjande att vi tagit beslut om att avgiftsbefria och reducera avgifter för 2021. Vi fortsätter nu att ha tät samverkan med näringslivet för att hitta former för att underlätta och stärka våra företagare och deras möjligheter till återhämtning, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

Kommunen bedriver just nu, tillsammans med centrumutvecklingsorganisationen Cesam och i samarbete med Fastighetsägarna, det tvååriga projektet ”Digistad Örnsköldsvik”. Syftet är att stödja företagens digitala omställning och stärka stadens företags möjlighet till återhämtning efter pandemin. Branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin, däribland besöksnäring inklusive café/restaurang och handel, är särskilt prioriterade i projektet. Men även företag inom andra branscher som vill ta digitala språng ges möjlighet att delta.

Läs mer om Örnsköldsviks kommuns tidigare åtgärder för att stötta näringslivet under pandemin.