Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Välkommen till Örnsköldsviks kommuns och Umeå universitets partnerskapsdag den 3 december

Välkommen till Örnsköldsviks kommuns och Umeå universitets partnerskapsdag den 3 december

Örnsköldsviks kommunkoncern och Umeå universitet har ett strategiskt partnerskap. Vilka möjligheter innebär egentligen ett sådant samarbete? Vilka gemensamma utmaningar står vi inför och hur kan vi ta oss an dem? Det är frågor vi gärna vill prata mer om. Därför bjuder vi nu in anställda vid Örnsköldsviks kommunkoncern och Umeå universitet samt intresserade representanter från företag och organisationer i Örnsköldsvik till en förmiddag där tankeutbyte varvas med goda exempel.

Från programmet:

 • Drönare i samhällets tjänst
 • Stadsutveckling - vad är plattsattraktivitet och för vem?
 • Samverkansvinster för utveckling inom bioraffinaderiutveckling
 • Hållbara förändringar
 • Examensarbeten och praktik vid Örnsköldsvik kommun
 • Dela, Örnsköldsvik!
 • Hur kan lärare arbeta med argumentation med syfte att stärka elevens matematiska kunnande?
 • Information om finansieringsmöjligheter


Tid: 3 december kl. 08:30

Plats: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Lokal: Kempesalen


Publicerad: