Örnsköldsviks kommuns logotyp

[2021-09-07] Finskt och samiskt konsthantverk inramar borgerlig vigsel i Örnsköldsvik

Birgitta Ricklund och Kaija Orava har med sina respektive konstverk skapat en vigselmiljö med utgångspunkt i samisk respektive finsk tradition.

Finskt och samiskt konsthantverk inramar borgerlig vigsel i Örnsköldsvik

Som ett led i att lyfta fram och synliggöra kultur och tradition inom den finska och samiska minoriteten invigdes idag en finsk vigselrana och ett samiskt vigselbord i stadshuset Kronan, Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt respektive samiskt förvaltningsområde. Med det följer att kommunen bland annat ska arbeta för att stärka dessa nationella minoriteters språk, kultur och identitet. Nu kan par som vill viga sig borgerligt i en finsk-samiskt inspirerad miljö göra det i stadshuset Kronan i Örnsköldsvik. Idag, 7 september, invigdes den väggutsmyckning och det vigselbord som kommunen givit två lokala konsthantverkare i uppdrag att utforma.

Väggutsmyckningen utgörs av en vävd rana med titeln ”Kohti tulevaisuutta” (Mot framtiden). Ranans färger påträffas i finsk och samisk kultur och färgerna förekommer också hos flertalet nationella minoriteter. Det vävda motivet föreställer svanar. Svanen är Finlands nationalfågel och även en symbol för äktenskapet och en livslång tvåsamhet. Ranan, som är vävd i ullgarn, mäter 75x140 centimeter. Ranan är skapad av Kaija Orava, Örnsköldsvik.

Vigselbordet, som bär det passande namnet ”Ektesne” (Tillsammans), bygger på ett samiskt formspråk och samiska berättelser. Dekoren på vigselbordet sidor utgörs av en björk, en sol och en måne – alla med en speciell symbolik för äktenskapet.

Vigselbordet är tillverkat av lokalt avverkad björk som är ytbehandlad med linoljefärg, toppskivan är behandlad med bivax. Bordet förs fram på mässingshjul. Det samiska vigselbordet är skapat av möbelhantverkaren Birgitta Ricklund, Örnsköldsvik.

De båda konsthantverkarna har under arbetes gång fört en kreativ dialog för att skapa en helhet där olika kulturer, traditioner och uttryck förenas – likt ett äktenskap.

– Det var spännande att jobba ihop och det känns som att alstren fungerar bra tillsammans. För min del var det den första rana jag vävt i ull – men det lär inte bli den sista. Uppdraget gav mersmak, konstaterar Kaija Orava.

– Det kändes smått magiskt att få ett så hedersamt och symbolfyllt uppdrag från kommunen. Det vi inviger i Örnsköldvik idag har betydelse lokalt men också för hela Sapmi, säger Birgitta Ricklund.

Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Per Nylén under närvaro av representanter för den finska respektive samiska minoriteten.

– Jag är glad att vi idag kan inviga dessa vackra konstverk och göra stadshuset Kronan till en än mer inkluderande miljö där vår del i det finska respektive samiska förvaltningsområdet synliggörs, sade Per Nylén.

Den nya vigselmiljön är öppen för alla par som vill gifta sig i en finsk-samisk inramning. Borgerlig vigsel bokas via kommunens kontaktcenter eller via e-tjänst på kommunens webbplats.

Konstnärerna beskriver för kommunalråd Per Nylén hur inspirationen till konstverken vuxit fram.

Det samiska vigselbordet Ektesne (tillsammans) och den finska vigselranan Kohti tulevaisutta (mot framtiden)