Viktig information om coronapandemin

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Demokratin 100 år - demokratistugan kommer till Örnsköldsvik
Tecknad illustration för demokrativeckan i Västernorrland med megafon, händer, riksdagshus, röstkort, flaggor

Den 8-13 september uppmärksammas "Demokratin 100 år" runt om i länet.

Demokratin 100 år - demokratistugan kommer till Örnsköldsvik

Demokratin i Sverige fyller 100 år. Det uppmärksammar Västernorrland genom demokrativeckan 8-13 september. I Örnsköldsvik arrangeras en rad aktiviteter i anslutning till en demokratistuga på torget.

Den 8-13 september arrangeras Demokrativeckan i Västernorrland. Arrangemanget syftar till att uppmärksamma den nationella samlingen ”Demokratin 100 år”. Länsstyrelsen står då värd för en demokratistuga som turnerar genom landet och har valt att placera stugan i Örnsköldsvik. Demokratistugan blir även tillgänglig digitalt och aktiviteter planeras i samtliga kommuner.

Demokratistugan, som tagits fram av kommittén Demokratin 100 år, ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke.

Demokratistugan anländer till torget i Örnsköldsvik den 7 september och öppnar för allmänheten 8 september. Varje dag kommer att ha ett speciellt tema där alla är välkomna att ta del av öppna samtal från scenen och möta personer och organisationer inom respektive tema. Även föreläsningar och andra kringaktiviteter står på programmet. Invigningsdagen ägnas åt tillgänglighet, dagarna därefter fokuserar på nationella minoriteter, jämställdhet och avslutas på helgen med tema ungas röst, partipolitik, folkrörelser och civilsamhälle.

– Nu när det kanske är viktigare än någonsin att lyfta demokratin och påminna oss om dess grundläggande värden känns det extra skoj att vi i Örnsköldsvik får stå värd för demokratistugan och fira demokratin lite extra. Vi har lokalt valt att också passa på att synliggöra de grundläggande mänskliga rättigheterna med alla människors lika värde och värdighet, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun.

Vid invigningen (8 september kl 15:00) medverkar bland andra landshövding Berit Högman och Peter Öhrn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år samt kommunalråden Per Nylén (S) och Anna-Britta Åkerlind (C). Senare under veckan gästas demokratistugan även av biskop Eva Nordung Byström och EU-minister Hans Dahlgren.


Om ”Demokratin 100 år”
I år är det 100 år sedan både kvinnor och män i Sverige för första gången fick rösta i riksdagsval. Det är ursprunget till den nationella kraftsamlingen "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Kommuner myndigheter, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser, akademin och företag som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige har bjudits in att skriva under en deklaration för stärkt demokrati, vilket Örnsköldsviks kommun gjorde i juni 2021.
Mer information om Demokratin 100 år i Sverige finns på webbplatsen vardemokrati.se Länk till annan webbplats.Publicerad: