Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Tvådelad bild, på vänster sida ser man en vy från kusthöjden och några bostäder och ut mot ett glittrande hav, och på högersida ser man en ritning över byggområdet.

Vy från Kusthöjden i Örnsköldsvik samt översiktsritning över entreprenadsområdet på Kusthöjden.

Nu färdigställs Kusthöjden i Örnsköldsvik

I ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun, Miva och Övik Energi påbörjas nu arbetet med att färdigställa tillfartsvägen till bostadsområdet Kusthöjden i Örnsköldsvik. Det ordnas även med belysning, ledningsarbete och det byggs nya gång- och cykelvägar samt en dagvattenanläggning.

Projektet drivs i samverkan mellan representanter från kommunens mark- och exploateringsenhet, trafik- och parkavdelningen samt Miva och Övik Energi. Arbetet utförs av Skanska och kommer pågå med start sommaren 2021 till och med årsskiftet 2022/2023. Entreprenadarbetet är sista fasen av flerårigt arbete med utredningar och projektering där estetik och miljötänk var viktiga parametrar. Redan nu pågår röjningsarbete på byggområdet och efter semestern, kring vecka 32, kommer det påbörjas markarbete och sprängningar på området.

— Vi färdigställer nu tillfartsvägen till Kusthöjden för att skapa bättre förutsättningar för utveckling och exploatering av området samt förbättra boendemiljö för de som redan bor på Kusthöjden, säger Mattias Persson chef, mark- och exploatering, Örnsköldsviks kommun.

Säkerheten är viktig i projektet, byggområdet kommer att stängas av i delar för både de boende på Kusthöjden och allmänheten. Och under hösten 2021 skapar projeket en provisorisk tillfartsväg till Kusthöjden, för att separera byggtrafik från boende och allmänhet under byggtiden. När den provisoriska tillfartsvägen är färdig kommer befintlig tillfartsväg att stängas. Under resterande del av byggtiden kommer gångtrafikanter samt all övrig trafik, inklusive en viss del av byggtrafiken, att ledas om via Kilgatan och Cisternvägen.

Arbetet i området beräknas vara färdigt i slutet på år 2022.

Publicerad: