Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Anna-Britta Åkerlind och Per Nylén , 2:e vice ordförande respektive ordförande i kommunstyrelsen

Anna-Britta Åkerlind och Per Nylén , 2:e vice ordförande respektive ordförande i kommunstyrelsen, ställer sig bakom deklarationen för en stärkt demokrati.

Örnsköldsvik uppmärksammar Demokratin 100 år

Som en del i uppmärksammandet av att demokratin i Sverige fyller 100 år undertecknade kommunstyrelsens ordförande idag en deklaration för en stärkt demokrati. Bland de större händelserna kopplat till demokratiåret i Örnsköldsvik blir värdskapet för en demokratistuga i höst.

År 1921 genomfördes det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt i Sverige. I hela landet uppmärksammas att demokratin fyller 100 år. Bland annat erbjuds kommuner, myndigheter och andra organisationer att ansluta sig den deklaration för en stärkt demokrati som tagits fram av kommittén ”Demokratin 100 år”. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer samt tar avstånd från diskriminering, extremism, korruption och rasism. Kommunstyrelsens ordförande, Per Nylén, undertecknade idag deklarationen för Örnsköldsviks kommuns räkning.

Kommittén Demokratin 100 år har också tagit fram en demokratistuga som turnerar i landet under 2021. Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratistugan kommer till Västernorrland 8–13 september och Länsstyrelsen har valt att placera stugan i Örnsköldsvik.

– Det känns hedrande att få stå värd för demokratistugan. Vår förhoppning är att organisationer, företag, föreningar eller andra aktörer som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter vill bidra med aktiviteter eller bara finnas på plats under de här dagarna. Vi planerar att lägga särskilt fokus på områden som tillgänglighet, nationella minoriteter, jämställdhet samt de ungas röst, partipolitik, folkrörelser och civilsamhälle, berättar Camilla Larsson, demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun.

Demokratistugan kommer att placeras på torget i Örnsköldsvik, invigningen är planerad till 8 september.

Har du eller den verksamhet du finns inom en tanke eller idé om något som borde genomföras eller bara vill finnas på plats på torget i anslutning till demokratistugan, kontakta: camilla.larsson@ornskoldsvik.se snarast, men senast den 25 augusti.

Läs mer om deklarationenlänk till annan webbplats

Publicerad: