Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Viktbegränsning av enskilda vägar som kommunen sköter med start 29 mars

Från och med idag, måndag 29 mars till och med måndag 21 juni viktbegränsas de enskilda vägar som kommunen sköter till max 4 ton. Det innebär att du som ska köra tunga transporter på dessa vägar behöver ansökan om dispens.

De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Eventuellt kan den tid som begränsningen gäller komma att förlängas.

Begränsningen innebär att ni som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner) så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter dessa datum.


Publicerad: