Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Per Elof Nilsson Ricklund arbetar i studio

Per Elof Nilsson Ricklund arbetar i studio

Välkommen till workshop i teckning

Vill du prova att teckna och lära dig mer om samiskt kulturarv? Under våren bjuder Örnsköldsviks museum & konsthall tillsammans med konstnären Per Elof Nilsson Ricklund in till workshoppar i tecknande med det samiska kulturarvet som inspiration.

De två första workshopparna kommer att vara inomhus i Örnsköldsviks museum. Den ena tar avstamp i samiska föremål ur museets samlingar. Den andra utgår från ett besök i konstnären Bror Marklunds verkstad. På grund av coronarestriktionerna är antalet deltagare per workshop begränsat till sex personer. För att så många som möjligt ändå ska kunna delta vid något av tillfällena, ange vilken workshop du i första hand vill vara med på, om du anmäler dig till båda tillfällena.

Workshopen kommer genomföras vid två tillfällen och är gratis.

Måndag 19 april, kl 18:00-21:00 Tema: samiska föremål
Onsdag 21 april, kl 18:00-21:00 Besök i Bror Marklunds verkstad

Anmäl dig här, senast fredag 9 aprillänk till annan webbplats.

Ta med egen skissbok samt blyertspennor, gärna i hårdhetsgraderna 2H-2B.
Vill du veta mer om Per Elof besök penricklund.com eller @penricklund.


Välkommen!

Om kulturarvsresidenset

Under 2020-2021 anordnar Region Västernorrland ett residens med inriktning samiskt kulturarv, i samverkan med Örnsköldsviks kommun, Riksarkivet Härnösand, Västernorrlands museum, Regionbiblioteket Västernorrland samt Örnsköldsviks och Västernorrlands sameföreningar. Det primära syftet med residenset är att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på samiskt kulturarv.

Konstnären Per Elof Nilsson Ricklund, från Örnsköldsvik, är den första residensinnehavaren.

Publicerad: