Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

I april förnyas vädervarningarna. Ett nytt system införs med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste.

I april förnyas vädervarningarna. Ett nytt system införs med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste.

SMHI inför nytt system för vädervarningar

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera och förbereda sig för svåra vädersituationer förnyar SMHI från och med 27 april sina vädervarningar. De nya vädervarningarna kommer vara konsekvensbaserade, vilket innebär att varningarna kommer vara regionalt anpassade utifrån de faktiska konsekvenser som vädret kan innebära i den aktuella regionen.

I det system som finns idag utgår SMHI från fasta nationella varningskriterier där exempelvis snöfallsvarningar utfärdas utifrån samma kriterier i hela landet. Men 15 cm snö ger olika konsekvenser beroende på var i landet som snön faller, samt vilka regionala förutsättningar som råder just vid det tillfället. Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. En varning kommer att utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. På så sätt blir varningarna för besvärligt väder mer anpassade för dig där du är just nu – och du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad sårbarhet och ökad säkerhet i samhället.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd
Från och med april i år benämns SMHIs vädervarning gul varning, orange varning och röd varning, där röd är den allvarligaste varningen. De tidigare benämningarna klass 1, 2 och 3 försvinner.

Vad betyder de nya vädervarningarna?
Gul varning – signalerar att vädret kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö.

Orange varning – signalerar att vädret kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö.

Röd varning – signalerar att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

På SMHIs webbplats kan du läsa mer om det nya varningssystemet och vad de olika vädervarningarna innebärlänk till annan webbplats.

På din DinSäkerhet.se hittar du information om hur du förbereder dig för att hantera extremt väder.länk till annan webbplats

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar hittar du på SMHIs webbplats där du kan hitta vädervarningar för specifika platser i landet. I SMHIs väderapp går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

Publicerad: