Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Avgifter för hjälpmedel, hembesök och intyg

Avgifter för hjälpmedel, hembesök och intyg

Kommunerna i region Västernorrland tog 2014 över ansvaret för hemsjukvård, hjälpmedel samt intygsskrivande i vissa fall. Örnsköldsviks kommun har inte tagit betalt från den som tar del av denna service tidigare, men sedan 1 januari 2021 tar kommunen ut en avgift för hjälpmedel och från att utfärda intyg.

Från den 1 mars tar kommunen även ut en avgift för kommunal hälso- och sjukvård (hembesök) som ges av legitimerad personal. Avgiften är en månadsavgift som gäller oavsett antal hembesök av sjuk- eller distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt ej legitimerad personal. Avgiften ingår i maxtaxan.

Avgifter kopplade till hjälpmedel
Avgiften för hjälpmedel kan antingen vara en engångsavgift per förskrivet hjälpmedel på 99 kronor eller en hyra på 63 kronor per månad, beroende på typ av hjälpmedel. Hyran är densamma, oavsett antalet hjälpmedel, och gäller hjälpmedel som förskrivs både från regionen och kommunen. Dessa avgifter ingår inte i maxtaxan.

Med hjälpmedel menas allt från rullatorer och kryckor till tyngdtäcken och TNS-apparater. Örnsköldsvik är en av de sista kommunerna att börja ta ut avgifter för detta. Att det sker nu beror på att avgiftsmodellen som styr detta har reviderats och anpassats. Avgiftsmodellen har lagstöd och är beslutad i kommunfullmäktige.

Kommunen har via ett informationsbrev tidigare aviserat om införande av avgifter och hantering av hjälpmedel. Alla som inte använder sina hjälpmedel uppmanas lämna dem till kommunens återlämningsställen. Då avregistreras användaren och avgiften upphör. Vilka ställen det är kan man hitta på kommunens hemsida ornskoldsvik.se, där finns också mer information om hur kommunen hanterar hjälpmedel. Detta leder till att fler outnyttjade hjälpmedel inlämnas, vilka kan användas av andra behövande. Kommunen får därmed också bättre ordning och kontroll på hjälpmedlen.

Här finns information om kommunens hjälpmedelshantering.

Avgift för intyg
Den som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan behöva ett intyg där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal styrker funktionsnedsättning. Om de behöver göra hembesök för att utfärda intyget kostar det 417 kronor. Om det inte krävs något hembesök är avgiften 278 kronor. Avgiften omfattas inte av maxtaxa.

Avgifterna avser år 2021 och revideras årligen.

Publicerad: