Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Förskoleklass och fritidshem 2021

Förskoleklass och fritidshem 2021

Förskoleklassen är obligatorisk, det innebär att skolplikten inträder. Förskoleklassen har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11.

Ditt barn har plats i förskoleklass på den kommunala skolan i närheten av er bostad.

Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontakta expeditionen för aktuella grundskolor.

Det fria skolvalet ger vårdnadshavare möjlighet att ansöka om plats på annan skola än den barnet tillhör. I ett sådant fall kontaktar ni rektor på den skola som önskas senast 15 februari för ansökan om skolplacering.

Fritidshem - Skolbarnsomsorg
På fritidshemmet erbjuds eleverna plats innan och efter skolan samt under lov. Även fritidshemmet har gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11.

Samtliga vårdnadshavare som önskar fritidshemsplats för sitt barn måste ansöka om plats. Ansökan för fritidshemsplats ska göras senast 31 maj 2021. För att ditt barn ska ha rätt till fritidsplats skall du som vårdnadshavare arbeta eller studera.

Ni vårdnadshavare vars barn har förskoleplats under våren 2021 kommer automatiskt att få den avslutad per 31 juli. Ska förskoleplatsen avslutas tidigare än 31 juli måste platsen sägas upp med 1 månads uppsägningstid.

Skolskjuts
Om avståndet till skolan är minst 2 km, kan eleven ha rätt till skolskjuts.

Publicerad: