Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs

Som ett led för att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta bort avgift för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 30 juni 2021. Ansökningsprocessen går till som tidigare och du ansöker om tillstånd hos polismyndigheten.

Publicerad: