Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fakturera kommunen

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Örnsköldsviks kommunkoncern skicka e-faktura (format Peppol BIS Billing 3). Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av
offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs, av Örnsköldsviks kommunkoncern oavsett värde, till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.  

Under 2021 kommer kommunkoncernen att byta system för leverantörsfakturor till Visma Proceedo. För er som använder Peppol kommer flödet att styras om automatiskt. Svefaktura är ett format som fasas ut fr.o.m. 1 april 2021 så vi rekommenderar att ni som använder det byter till Peppol.

Ni som inte e-fakturerar idag

Har ni möjlighet att skicka fakturor via peppolnätverket i format Peppol BIS Billing 3 kan ni skicka till följande bolag inom kommunkoncernen. Ni kan välja mellan att använda organisationsnummer eller gln-kod enligt tabellen nedan.

Namn

Orgnr PeppolID

Gln-kod PeppolID

Örnsköldsviks Kommun

0007:2120002445

0088:7381020590003

AB Övikshem

0007:5561037606

0088:7340021000003

Hamn och Logistik AB

0007:5560317280

0088:7340021010651

Hörneborgs hamn AB

0007:5567469274

0088:7340021011153

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

0007:5567672695

0088:7340021011818

Rodret i Örnsköldsvik AB

0007:5565260691

0088:7340021009709

Örnsköldsvik Airport AB

0007:5568389968

0088:7340021059919

Övik Energi AB

0007:5560191750

0088:7381020599006

Övik Energi Nät AB

0007:5565277067

0088:7340021013621


Har ni inte möjlighet att skicka via peppolnätverket Fyll i formuläret -Vi vill skicka e-faktura så tar vi kontakt med er för att starta upp detta för kommunkoncernen.

Bilagor

Om era fakturor inte är kompletta utan bilagor ska de bifogas (i PDF-format) med fakturan.

Fakturaadress

Örnsköldsviks kommun
Leverantörsfaktura
891 88  Örnsköldsvik

Betalningsvillkor

Kommunen betalar din faktura 30 dagar efter att ha tagit emot korrekt faktura, om inte annat uttryckligen har avtalats.

Ansök om kortare betalningstid från kommunen

För lokala mindre företag (registrerade i Örnsköldsviks kommun) erbjuder kommunen kortare betalningsvillkor än 30 dagar vid fakturering av direktupphandlade varor och tjänster som levererats till Örnsköldsviks kommun.

För att kunna ansöka om kortare betalningsvillkor måste ditt företag använda elektronisk faktura (e-faktura). Kommunen kan erbjuda en gratis lösning till mindre företag för detta. Fyll i formuläret -Vi vill skicka e-faktura så tar vi kontakt med er för att starta upp detta för kommunkoncernen.

Du som använder elektronisk faktura kan ansöka om kortare betalningstid.

Tänk på att:

  • Referensnummer ska finnas på fakturan (uppges av beställaren t.ex. 12345000/00)
  • Om fakturan avser utfört arbete ska det anges om F-skattsedel finns eller inte.
  • Skicka inte fakturakopior eller kopia på fakturan som bilaga.
  • Faktureringsavgifter accepteras inte
  • Kommunen betalar till bankgiro i första hand, alternativt plusgironummer.

Kommunen hanterar en stor mängd fakturor och uppskattar att du som är leverantör följer dessa instruktioner.

Sidan uppdaterades

2021-01-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Centrala fakturagruppen (CFG)
0660-889 96
Skicka e-post


E-faktura

Skicka e-post

Veronika Jakobsson
0660-26 50 55

Sara Sörlin
0660-26 53 82

Öppettider

Måndag-fredag        08:00-16:00
Dag före helgdag     08:00-11:30
Sommartid               08:00-15:00