Du är här:

Arnäsvall industriområde

Arnäsvalls industriområde ligger strax norr om Örnsköldsvik ligger mellan E4 och Botniabanan, ca fem minuters bilfärd från centrum. I närheten ligger det utpekade Norra Handelsområdet för BigBox och Sällanköp, för vilket planläggning har påbörjats.

I anslutning till bangårdsområdet finns ca 2 ha mark ledig mark reserverad för verksamhet kopplat till logistikverksamhet.

I närområdet finns idag mekanisk tillverkning, tungservice, återvinningsföretag, lagerverksamhet samt handel, godshantering.

Sidan uppdaterades

2018-11-30

Sidansvarig: