Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunens industrimark

Söker du tomt för handel, kontor eller industri? Ta kontakt med oss på kommunens mark- och planeringsenhet. Vi hanterar köp och försäljning av mark för industri-, kontors- och handelsändamål. Vi kan även hjälpa dig att hitta lämpliga områden just för din verksamhet.

Läs gärna mer om våra tillgängliga industriområden innan du kontaktar oss.

Några begrepp som är bra att känna till i samband med köp av industri- eller handelstomt är avsiktsförklaring, reservationsavtal, markanvisningavtal och marköveråtelse.

Tillgängliga områden för etablering och investering

På följande sidor hittar du information om ledig industri- och verksamhetsmark. Såväl inom industriområden som på enstaka industrimarkstomter som bedöms vara lämpliga för industrietableringar, lagerutrymmen, etc.

örnfraktstomten

Arnäsvalls industriområde ligger strax norr om Örnsköldsvik mellan E4 och Botniabanan, ca fem minuters bilfärd från centrum. I närheten ligger det utpekade Norra Handelsområdet för BigBox och Sällanköp, för vilket planläggning har påbörjats ...

örnfraktstomten

Bjästa ligger ca 2 mil söder om Örnsköldsvik i nära anslutning till både E4 och djuphamnen i Köpmanholmen. Lediga industriytor finns tillgängliga på Ariavägen, Sopranvägen och i anslutning till Sidensjövägen. Sammanlagt finns idag ca 10 hektar ledig industrimark inom ...

örnfraktstomten

Bredbyn ligger ca 4 mil väster om Örnsköldsvik. I närområdet finns godsbangårdar både i Mellansel och vid Anundsjö station.
Idag finns ca 2 hektar ledig industrimark på området. I närområdet finns idag andra företag inom branscherna ...

örnfraktstomten

Industrimarken i Gullänget ligger på Gesällvägen. Nära anslutning till Norra Resecentrum och Örnsköldsviks sjukhus. Idag finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen. På området finns idag andra företag inom branscherna måleri ...

örnfraktstomten

Gålnäs industriområde ligger strax söder om Örnsköldsvik, i direkt anslutning till E4, ca fem minuters bilfärd från centrum. Idag finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet. På området finns idag andra företag inom branscherna ..

örnfraktstomten

Husum ligger längs E4 ca 3 mil norr om Örnsköldsvik. I Husum finns kommunens största arbetsgivare, Metsä Board och Botniabanan har ett resecentrum här.
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri ...

örnfraktstomten

I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter...

örnfraktstomten

Långviksmon ligger ca 5 mil nordost om Örnsköldsvik. Inlandsbanan passerar genom orten och den största industrin är Strängbetong. I övrigt finns verksamheter inom trävarutillverkning, transportnäring, betongindustri. Den tillgängliga industri ..

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: