Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ordlista

Här har vi samlat några vanliga begrepp som förekommer i samband med upphandlingar.

Avrop

Örnsköldsviks kommun väljer att göra en beställning från en leverantör som har ramavtal med kommunen.

Direktupphandling

En upphandling som inte behöver annonseras och där det inte finns några krav på anbudets form.

Förenklat förfarande

Upphandlingen annonseras och alla leverantörer har rätt att delta.

Förhandlat förfarande

Örnsköldsviks kommun bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Här finns mer information om LOU.

Ramavtal

Det finns områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Ramavtal innebär att leverantören och kommunen kommer fram till vilka avtalsvillkor som ska gälla under avtalsperioden, vanligtvis 3-4 år.

Selektivt förfarande eller urvalsförfarande

Upphandlingen annonseras och alla leverantörer kan ansöka om att delta. Därefter väljer Örnsköldsviks kommun att bjuda in vissa leverantörer att lämna anbud. Det får inte ske någon förhandling mellan kommunen och anbudsgivaren.

Upphandlingsförfarande

Vilken form upphandlingen har bestäms i LOU och beror på omständigheterna kring en upphandling och om upphandlingen över- eller understiger tröskelvärdena. Läs mer om tröskelvärden på Konkurrensverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling ska tillämpas enligt förutsättningarna i kapitel 15 LOU.

Öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande ska tillämpas enligt förutsättningarna i kapitel 4 LOU.


Öppet förfarande

Upphandlingen annonseras och alla leverantörer får lämna anbud. Det får inte ske någon förhandling mellan kommunen och anbudsgivaren.

Överprövning

En leverantör kan pröva tilldelningsbeslutet av en upphandling i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU. Leverantören kan till exempel anse sig ha lidit skada i en upphandling på grund av att upphandlingsreglerna inte har efterföljts.
En överprövning kan resultera i att upphandlingen görs om eller rättas till, eller att ett avtal förklaras ogiltigt.

Sidan uppdaterades

2019-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Upphandlingsenheten
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post  

Jens Hannemann
Upphandlingschef
0660-888 63
Skicka e-post

Malin Nyman
Upphandlare
0660-886 38
Skicka e-post

Karin Berg Bertils
Upphandlare
0660-888 92
Skicka e-post

Maria Gimbergsson
Upphandlare
0660-884 02
Skicka e-post

Malin Westman
Upphandlare
0660-885 57
Skicka e-post

Adrian Lindström
Upphandlare
0660-881 94
Skicka e-post

Anne-Sofie Westerlind Upphandlingsassistent
0660-785 94
Skicka e-post