Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Lagar och regler

Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland andra lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). För upphandling inom bland annat vård och omsorg finns lagen om valfrihetssystem (LOV).

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster reglerar hur Sveriges kommuners, landstings och myndigheters upphandlingar ska gå till och finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

LOU gör det möjligt för alla företag att vill leverera sina varor eller tjänster till Örnsköldsviks kommunkoncern. Enligt LOU ska myndigheter behandla alla företag likvärdigt och får inte diskriminera någon. Alla upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt. Proportionalitetsprincipen gäller för samtliga upphandlingar. Det innebär att krav och villkor i en upphandling måste stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom ska alla intyg och certifikat som har utfärdats av ett lands behöriga myndighet även gälla i övriga EU/EES-länder.

Tröskelvärden

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU.

Här kan du läsa mer om tröskelvärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/länk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet i upphandlingsfrågor. På Konkurrensverkets hemsida kan du läsa mer om upphandlingar och upphandlingsregler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer på verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se har Bolagsverket, Tillväxtverket och Skatteverket ställt samman information, verktyg och e-tjänster som företagaren kan ha nytta av. Här finns också information om offentlig upphandling.

https://www.verksamt.se/driva/offentlig-upphandlinglänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2020-02-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Upphandlingsenheten
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post  

Jens Hannemann
Upphandlingschef
0660-888 63
Skicka e-post

Malin Nyman
Upphandlare
0660-886 38
Skicka e-post

Karin Berg Bertils
Upphandlare
0660-888 92
Skicka e-post

Maria Gimbergsson
Upphandlare
0660-884 02
Skicka e-post

Malin Westman
Upphandlare
0660-885 57
Skicka e-post

Adrian Lindström
Upphandlare
0660-881 94
Skicka e-post

Anne-Sofie Westerlind Upphandlingsassistent
0660-785 94
Skicka e-post