Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Företagslotsen
en väg in för dig som är företagare

Företagslotsen är en kostnadsfri service till dig som är eller är på väg att bli företagare.

Vi vill göra det enklare för dig att utveckla, driva eller starta företag i Örnsköldsvik. Företagslotsen arbetar för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan dig som företagare och kommunen. Du får en näringslivutvecklare som kontaktperson som guidar dig i ärenden som rör tillstånd och regler och samordnar dina kontakter inom kommunen, till exempel:

 • Kartläggning av vilka ärenden som kan bli aktuella rörande:
  • Alkohol- och tobak
  • Brand- och säkerhetsfrågor
  • Plan- och bygglov
  • Livsmedelsfrågor
  • Mark- och utbyggnadsfrågor
  • Miljö- och hälsofrågor
  • Trafiklösningar
 • Lediga lokaler
 • Energi- och VA-frågor tillsammans med Övik Energi och MIVA

Vi kan också hjälpa dig med kontaktvägar när det gäller:

 • Företagsstöd i samarbete med Region Västernorrland
 • Nätverkande med hjälp av de lokala företagsorganisationerna.
 • Starta eget i samarbete med Nyföretagarcentrum

Boka möte med Företagslotsen

Vill du träffa en kontaktperson för att identifiera dina behov? Eller boka ett möte där vi samlar de personer som kan vara till hjälp vid just ditt ärende? Kontakta oss så kommer vi överens om ett möte som passar dig.

Läs mer om ett tidigt kundmöte.

Om du har en specifik fråga och vet vilken handläggare du vill ha kontakt med finns kontaktuppgifter här.

Sidan uppdaterades

2020-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Företagslotsen
Skicka e-post

Camilla Rodin
Tel 0660-88727

Wallid Sabarsson
Tel: 0660-883 86