Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fakta om näringslivet

Örnsköldsviks näringslivsstruktur är bred och variationsrik med ca 2 600 företag varav många har internationella anknytningar, till exempel BAE Systems Hägglunds, Metsä Board, Bosch Rexroth Mellansel, Sanmina, Aditya Birla/Domsjö Fabriker, MacGregor Sweden, mfl.

Staden har en långvarig industrikultur inom skogs-, cellulosa- och verkstadsindustri. 75 procent av det som produceras i den tillverkande industrin går på export. Produkter från Örnsköldsvik utgör ca 3 procent av Sveriges totala nettoexport, jämfört med folkmängden som utgör mindre än 0,5 procent av Sveriges befolkning.

Förutom de stora företagen finns även en stark tradition av småföretagande som kopplas till branscherna cellulosaindustri, bioraffenaderi, högteknologisk verkstadsindustri, processstyrning, automation samt även handel, utbildning, evenemang och turism.

En gedigen forskningsverksamhet kopplad till de stora industrierna och samarbete med Umeå Universitet och Mittuniversitetet har lett till en diversifierad industriutveckling.

Sedan 1988 har kommunen, Näringslivet och olika organisationer samarbetat i gemensamma utvecklingsprojekt såsom Vision 2008, Världsklass 2015 och idag Världsklass Örnsköldsvik.

En bra service till befintliga och blivande företag liksom kompetensförsörjning är högt prioriterad. Detta kan exemplifieras genom teknikskolan KomTek, Arbetsmarknadskunskap i skolan och teknik college. 

En satsning som pågår och som ytterligare kommer att påskynda den positiva utvecklingen är arbetet med regionutveckling. En viktig del i detta arbete är en fortsatt utveckling av samarbetet med Umeå, något som ökar utbudet och stärker förutsättningarna för såväl boende som företagande.

Showroom Örnsköldsviks företag, kan du via Instagram och Facebook ta del av den stora bredd av verksamheter som finns här, och få en inblick i hur det är att vara företagare i Örnsköldsvik.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Fredrik Holmgren
Näringslivschef
0660-887 57
Skicka e-post