Digilots erbjudande

Digitala steg för tillväxt tar avstamp i den stora samhällsomvandling som sker just nu som en följd av nya tekniska möjligheter och förändrade beteendemönster. Det vi ser nu är att digitaliseringens framfart växlar upp till en helt ny nivå vilket innebär att många branscher står inför radikala skiften under de kommande åren. Disruptiva affärsmodeller har redan skakat om traditionella branscher och tagit stora marknadsandelar. Och det kommer inte att stanna av. Istället behöver fokus läggas på värdeskapandet och vad som ska levereras vilket i sin tur ger möjligheten att förändra sin produktion i grunden, det vill säga hur företag i framtiden ska leverara värde till sina kunder.

Digilots-projektet erbjuder dig som företagare att under ett års tid delta i ett koncept som består av nätverksträffar och individuell coachning. Varje höst startar vi upp arbetet i en ny bransch och 2019-2020 är fokus på bygg- och transportbranschen. Det finns 30 platser i programmet.

Innehåll:

Digitaliseringsdag
Vad händer inom din bransch kopplat till digitalisering? Lyssna till intressanta föreläsningar, ta del av goda exempel och ta chansen att träffa kollegor i branschen för givande kunskapsutbyte.

Gemensamma träffar
Vid tre tillfällen i januari-mars träffar du de andra företagen som deltar i projektet och jobbar utifrån ett koncept som bygger på Kickstart Digitalisering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den första träffen är ett inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer och de övriga två träffarna är workshops för att identifiera företagets möjligheter och sedan landa i start-aktiviteter.

Coachning
Parallellt med de gemensamma träffarna har ni möjlighet att få individuell coachning av erfarna processledare med expertis inom digital transformation. Under ca 10 timmar kommer ni tillsammans att identifiera nuläget för företaget och därefter ta fram en behovsanalys och landa i en digital plan och aktivitet. Projektets digitaliseringsrådgivare kommer att delta på samtliga aktiviteter och kan ge råd under projektets gång.

Nästa steg
Digilotsåret avrundas med en vårkonferens där vi summerar aktiviteterna, delar goda exempel och blickar framåt mot nästa steg i digitaliseringsresan.

Kostnad:

3000 kronor per företag, för nätverksträffar samt coachning/lotsning.

  • Vi rekommenderar att ni deltar med 2-3 personer från företaget under de gemensamma träffarna.
  • Projektet vänder sig i huvudsak till personer i ledande ställning – ledning, styrelse, ägare.
  • Coachningen sker på ert företag med valfritt antal deltagare.

Intresseanmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 december klockan 18.00.

Sidan uppdaterades

2019-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sara Rudälv
Projektledare/Digital rådgivare
070-568 95 49
Skicka e-post

Linda Folkesson
Digital rådgivare
073-067 50 60
Skicka e-post