Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Sammanställning politiker och tjänstepersoner besöker företag 2020

Varje år arrangerar näringslivsenheten en dag då politiker och tjänstepersoner med företagskontakter från Örnsköldsviks kommun besöker företag i kommunen. I år gjorde vi besöken tisdag 4 februari.

Företagen är mycket viktiga för Örnsköldsviks utveckling och besöken ute bland företagen är en del av kommunens arbete för att öka kunskap, dialog och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företagande.

Vid besöken ber vi också företagen betygsätta näringslivsklimatet i Örnsköldsvik.

Syfte
Syftet med besöken är att politiker och tjänstepersoner ska få lära känna företagen bättre och få en inblick i deras vardag. Det är också ett tillfälle då företagare får möjlighet att diskutera angelägna frågor och betygsätta näringslivsklimatet.

Ambitionen är att så många företag som möjligt ska besökas under dagen.

Alla anmäler intresse själva
Företag, politiker och tjänstepersoner anmäler själva sitt intresse att få besök, respektive göra besök. All information inför besöken har skickats via epost.

25 företag anmälde intresse av att få besök.

18 politiker och 22 tjänstepersoner anmälde intresse av att göra besök.

Hur läggs schemat?
Vi valde att schemalägga 5 grupper med 3 personer i varje och 13 grupper med 2 personer eftersom vi ansåg att alla politiker och tjänstepersoner som visade intresse skulle få göra besök, även fast tanken är att varje företagsbesök sker parvis, med en politiker och en tjänsteperson.

Schemat lades så att det skulle vara möjligt att hinna mellan de olika besöken med bil eller till fots på en halvtimme. Vi försöker också anpassa schemat så att det är nya grupper varje år, och att man inte ska besöka samma företag två år i rad.

Antal besök
23 företag besöktes under dagen. Två av de anmälda företagen ställde in.

Fördelning bygd och stad
Fördelningen mellan bygd och stad bland de företag som fick besök var 3 företag i bygd och 15 i stad.

Betyg på näringslivsklimatet
Företagen som besöktes fick betygsätta näringslivsklimatet i Örnsköldsvik på en skala från 1-6 och det genomsnittliga betyget blev 4,0. 18 företag valde att betygsätta.

De företag som inte satte något betyg menade att det var svårt att betygsätta då de haft liten eller ingen kontakt med kommunen.

Beröm och medskick
13 av företagen gav specifikt beröm till enskild handläggare eller grupp och upplever att det finns en välvilja att lösa ärenden. De var exempelvis nöjda med kontakter de haft kring individer i daglig sysselsättning, Kultur och Fritid samt dialoger med Övik Energi. Beröm gavs även till upphandlingsenheten och till aktiviteter som Frukoststudion samt den hjälp man kan få hos Bizmaker och Almi. Några nämnde att de var nöjda med bemötandet och dialogen vid kontakter med kommunen. Digilots nämns också som ett bra initiativ. Flera uttryckte att de var positiva till företagsbesöken och ser gärna att dessa fortsätter i samma omfattning eller större.

Ett par lyfter också kommunens satsning på Företagens Framgång – Örnsköldsviks Framtid.

10 företag menar att allt rullar på, allt är okej. De kontakter man haft med kommunen fungerar, dialogen är generellt bra.

Synpunkter
22 företag hade synpunkter och medskick. Det är svårt att se något tydligt mönster bland dessa utan det är ganska blandat.

Det som kan nämnas är ett fortsatt missnöje kring det vi slår ihop till en kategori ”bemötande, samordning, avgifter och kontaktbarhet”. 10 av företagen har synpunkter som faller in under den rubriken. Det kan röra sig om att ”Det är svårt att veta ingången i kommunen”, ” För mycket administration vid kommunkontakter” och ”Kommunen borde vara mer positiv och uppmuntrande till att ett företag vill expandera och inte bara se problemen”. Ofta poängterar företagen att de ser handläggarna jobba hårt, men frågar sig hur det ser ut med resurser.

Det finns också kritik mot bristen på mark för etablering av verksamheter, dåliga trafiklösningar, långsam hantering av bygglov och hur upphandling hanteras. Man har vidare önskemål om utbildningar, bättre busstrafik, mer satsningar på landsbygden och starka politiker som kan driva fram förändringar.

Sidan uppdaterades

2020-04-28

Sidansvarig: