Årets företagare 2012

Näringslivet i Örnsköldsvik tillsammans med Örnsköldsviks kommun vill uppmärksamma och uppmuntra vårt framgångsrika näringsliv genom att dela ut företagarpriser i olika kategorier.

Följande vinnare med motivering utsågs under Företagarkvällen 7 februari 2013 i Fjällräven Center:

Årets Företagare: Höga Kusten Flyg
Motivering: Ett lokalt förankrat flygbolag som på en extremt tuff marknad med kostnadseffektivitet och marknads-orientering fått luft under vingarna och blivit en utmanare inom svenskt inrikesflyg. Att tillgodose det lokala näringslivets och medborgarnas behov av flygförbindelser till och från Örnsköldsvik är av avgörande betydelse för företagens och hela kommunens fortsatta utveckling

Årets Företagande Kvinna: Mariann Domeij, Mariann Kosmetik i
Örnsköldsvik AB/ MakeUp Store
Motivering: Mariann har ett brinnande intresse för de produkter hon säljer i MakeUp Store. Hon har också fått kämpa i sin roll som företagare och vänt motgångar till framgång. Mariann syns både själv och via sociala medier på ett nyskapande sätt samt får personal och kunder att känna sig nöjda.

Årets Nyföretagare: Allan Aref Mohammed, Allans Skrädderi
Skräddaren som med positivt tänkande och långsiktigt fokus har övervunnit det nya hemlandets utmaningar. Med drivkraft och vilja har verksamheten förverkligats på ett framgångsrikt sätt. En positiv förebild som visat att man kan lyckas trots stora utmaningar.

Årets Miljöföretag: Processum Biorefinery Initiative
Motivering: Processum Biorefinery Initiative utgör tillsammans med medlemsföretag, universitet och andra bioraffinaderisatsningar längs norrlandskusten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvara. Processum intar såväl nationellt som internationellt en ledande position avseende bioraffinaderiutveckling och hållbarhetsfokus då det gäller att göra mer av trädet.

Årets Utvecklare av Staden och Stadsnära Turism: Verkställande Byrån
Motivering: Med stort engagemang och kunnande har Fredrik Wedin satt Fjällräven Center och Örnsköldsvik på evenemangskartan. Örnsköldsvik är idag ett givet stopp i Norrland för Sveriges alla stora turnéer. Verkställande Byråns insatser har bidragit till att öka stadens dragningskraft som handelsplats och besöksmål.

Årets Företagsledare: Clas Engström, Processum Biorefinery Initiative
Motivering:Clas Engström är en driven och engagerad chef. Han har en styrka i att arbeta målinriktat och fokuserad vid uppgiften. Som Vd för ett kluster är han bra på att kompromissa och förena intressenterna som leder organisationen framåt. Clas har en förmåga att orientera sig bland offentliga finansiärer, regionalt, nationellt och i europa som bekräftas i och med framgångarna med Vinnova-projektet och understryker hans roll som ledare för organisationen. Han står också för medmänsklighet och närvaro bland sina medarbetare.

Årets Öviksstjärna : Må återvinningscentral
Motivering: Må återvinningscentral bidrar starkt till ett ökat miljömedvetande hos kommunens medborgare. Återvinningscentralens höga tillgänglighet minskar nedskräpningen i kommunen och har bidragit till att Örnsköldsviks kommun utsetts till Årets återvinningskommun 2012. Trevlig personal, bra öppettider och tydlig information gör det enkelt att lämna in avfall för återvinning.

Frackakademiens positivitetspris: Ulvö Hotell

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Sellin
Företagarna
0660-787 71 
Skicka e-post

Peter Holmqvist
Chef Tillväxtavdelningen
0660-887 57
Skicka e-post