Årets Företagare 2011

årets företagare 2011

Näringslivet i Örnsköldsvik tillsammans med Örnsköldsviks kommun vill uppmärksamma och uppmuntra vårt framgångsrika näringsliv genom att dela ut företagarpriser i olika kategorier.

Följande vinnare med motivering utsågs under Företagarkvällen 9 februari 2012 i Fjällräven Center.

Årets Nyföretagare
Peter "Benke" Engström, Corner One AB
Peter har medvetet och med engagemang agerat framåtriktande och skapat ett företag med god tillväxt. Bakom framgångarna ligger ett genuint intresse för kundens affärer, ett strategiskt tänk och en stor portion kreativitet.  Peter bygger långsiktiga relationer genom att på ett starkt sätt hjälpa varje kund med deras specifika utmaningar.

Årets Cesampris
Moyo, Jonas Spolander
Med stort engagemang driver Jonas Spolander detta "Mecka", för stadens actionsportsintresserade ungdomar. En fräsch och vital butik, med starka varumärken i sin bransch. Med eventmarketing skapar de spännande arrangemang som lyfter både deras egen image och skapar puls i stadskärnan.

Almis Företagarpris
Eurocon Mopssys AB
Har genom ett lyckat ägarskifte med bibehållet lokalt ägande med framgång förädlat och utvecklat produkter och tjänster mot en världsmarknad.
 
Årets Miljöföretag
EL-Forest
Ett koncept som grundar sig på en avancerad hybridteknik som ger hög verkningsgrad och lastkapacitet. Ett patenterat maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna.
Återtagande av överskottsenergi under inbromsning, individuell varvtalsreglering av varje hjul som minskar slitaget på skogsmarken, konstant lågt varvtal som innebär lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp är några av fördelarna med El Forest- konceptet.
Det framgångsrika resultatet har uppnåtts genom samverkan mellan ett lokalt företag (Thordab), Volvo Technology Transfer samt Fourier transform.

Årets företagsledare
Kenneth Mellin, Cargotec Sweden AB
Kenneth Mellin har på ett förtjänstfullt sätt kunnat skapa goda affärsresultat kombinerat med ett nära och engagerat ledarskap. Medarbetarnas delaktighet och utveckling ser han som en viktig del i framgången. Hans ledord är; "Låt oss göra det omöjliga möjligt. Vi kan när vi har ett varmt hjärta och ett öppet sinne".

Årets företagande kvinna
Sofia Olsson, Källarbackens Saga
Lantbrukaren Sofia Olsson i Sidensjö är en kvinna full av skaparkraft. Genom uppbyggnaden av sagostig och visningsgård har hon lockat både barn och gamla till Källarbackens Saga för att se de gamla sagorna gestaltas. Sofia förvaltar sin skog och sitt jordbruk genom att bjuda in oss alla.

Årets Företagare
Gummigrossen i Örnsköldsvik AB?
Mats-Ove Eriksson har på ett innovativt sätt byggt upp Gummigrossen genom en kreativ kombination av IT och logistik. Han har sett fördelen av att vara etablerad i Örnsköldsvik och med rätt pris och snabba leveranser konkurrera på den svenska marknaden

Årets Öviksstjärna:
Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Strand-Hübinette
För förnyelse av våra parker och rondeller med ett unikt nytänk.
Elisabeth har lyckats öppna upp våra parker och förvandla dessa till inbjudande oaser för alla innevånare och besökande.  Förvandlingen stärker Örnsköldsviks attraktionskraft som bostadsort och besöksmål.

Stort grattis till alla vinnare!

Sidan uppdaterades

2017-02-03

Sidansvarig: