101 företagsbesök 2020

Näringslivsenheten fortsätter att årligen besöka 101 företag för ökad kunskap och dialog. Genom att skapa personliga kontakter och få mer kunskap om verksamheten hos företagen får vi möjlighet att vara ett bättre stöd för dem i deras utveckling. Syftet med besöken är att lära känna företag och företagare och få reda på vad de tycker att kommunen gör bra och vad som kan göras bättre. Vi ställer ett antal frågor utifrån en gemensam mall och noterar svar och synpunkter. Vi ber också företagen betygsätta företagsklimatet i Örnsköldsvik.

Vill du ha besök?

Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta Näringslivschef Fredrik Holmgren. Skicka epost till Fredrik.

De här företagen har vi hittills besökt 2020:

Januari
AINOR
Elfvinggården
Hälsobaren i Norrland
Securitas Sverige AB
Cut and Flower
Magnussons transport

Sedan 2017 har vi på Näringslivsenheten gjort minst 100 företagsbesök per år, som en integrerad del av vårt arbete för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Sidan uppdaterades

2020-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Fredrik Holmgren
Näringslivschef
0660-887 57
Skicka e-post

Victoria Säker
Näringslivsutvecklare
0660-881 99
Skicka e-post